ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ПРАЦЮЮЧОЇ МОЛОДІ ПІСЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ВІД НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1943-1945 РР.)

Ганна В’ячеславівна Кучеренко

Анотація


Стаття присвячена аналізу різнобічних аспектів відновлення функціонування
системи народної освіти на території, звільненій від окупації. В цей час мережі
закладів освіти практично не існувало. Більшість шкільних приміщень були
зруйновані в ході бойових дій або перебували в запущеному і аварійному стані.
Багато дітей і підлітків внаслідок війни і необхідності працювати залишилася
поза школою, а частина не могла продовжувати навчання у загальноосвітніх
школах за віковим цензом. На виправлення становища було спрямоване рішення
уряду про організацію вечірніх шкіл у міській та сільській місцевості. Спеціально
розглядаються питання відновлення матеріальної бази та організації навчання
працюючої молоді та підлітків


Ключові слова


система народної освіти; нацистська окупація; загальноосвітня школа; віковий ценз; вечірня школа; матеріальна база; працююча молодь

Повний текст:

PDF

Посилання


Присяжнюк К.Ф. Новий етап у розвитку радянської школи на Україні / К.Ф. Присяжнюк. – К.: Рад. школа, 1968. – 226 с.;

Бухало С. Освіта на Радянській Україні / С. Бухало. – К.: Рад. школа, 1945. – 64 с.; Золотоверхий І.Д. Історія радянської

культури / І.Д. Золотоверхий. – К.: Наук. думка, 1966. – 607 с.; Цимбал Л.М. Восстановление учебно-производственной

базы общеобразовательных школ в освобожденных районах СССР в годы Великой Отечественной войны / Л.М. Цимбал //

Культурное строительство в прифронтовых и освобожденных районах СССР в 1941-1945 гг. – К.: Наук. думка, 1985. –

С. 40-49; Замлинська О.В. Культурне життя в Україні у 1943-1953 рр. / О.В. Замлинська. – К.: Либідь, 1995.

Присяжнюк К.Ф. Вказ. праця. – С. 9.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО), ф. 1, оп. 73, спр. 12, арк. 9.

Там само, спр. 78, арк. 4-5.

Там само, спр. 75, арк. 8.

Бухало С. Вказ. праця. – С. 12.

ЦДАГО, ф. 1, оп. 73, спр. 78, арк. 5-6.

Там само, арк. 9.

Золотоверхий І.Д. Вказ. праця. – С. 149.

Гаврилов М.Ф. Школы для подростков, занятых на производстве // Труд. – 1943. – 24 сентября.

Цимбал Л.М. Вказ праця. – С. 45.

Культурне будівництво в УРСР (червень 1941 – 1950 рр.). Зб. документів і матеріалів / Під ред. Ю. Кондуфора,

М. Коваля, І. Кураса та ін. – К.: Наукова думка, 1989. – С. 97.

Постановление СНК СССР № 782 от 15 июля 1943 г. // Министерство просвещения РСФСР. Народное образование.

Основные постановления, приказы инструкции. – М.: Просвещение, 1948. – С. 247.

Распоряжение СНК СССР № 9492-р от 30 апреля 1944 г. // Там же. – С. 247-248.

Постановление СНК СССР № 829 от 6 июля 1944 г. Об организации вечерних школ сельской молодежи // Там же. –

С. 250.

Радянська освіта. – 1945. – 23 березня.

Постановление СНК СССР № 829 от 6 июля 1944 г. Об организации вечерних школ сельской молодежи // Министерство

просвещения РСФСР. Народное образование. Основные постановления, приказы инструкции. – М.: Просвещение,

– С. 251.

Народное образование в СССР. Под ред. И.А. Каирова, М.К. Гончарова и др. – М.: АПН, 1957. – С. 315.

ЦДАГО, ф. 1, оп. 73, спр. 390, арк. 39.

Школы для подростков, занятых на производстве. Беседа с зам. наркома просвещния РСФСР Н.Ф. Гавриловым // Труд. –

– 24 сентября.

Радянська освіта. – 1944. – 6 жовтня.

Більше уваги школам робітничої та сільської молоді // Радянська освіта. – 1945. – 2 листопада.

Створити умови школам робітничої молоді // Радянська освіта. – 1944. – 6 жовтня.

Вчиться робітнича молодь // Радянська ос

віта. – 1944. – 27 жовтня.

Черкасенко Н. Створити умови школам робітничої молоді // Радянська освіта. – 1944. – 6 жовтня.

Іваненко Ю. Вчиться робітнича молодь // Радянська освіта. – 1944. – 27 жовтня.

Іваненко Ю. Облвно не цікавиться роботою шкіл сільської молоді // Радянська освіта. – 1945. – 5 січня.

Могильова О. Створити умови школам робітничої молоді // Радянська освіта. – 1944. – 6 жовтня.

Доленко М. Створити умови школам робітничої молоді // Радянська освіта. – 1944. – 6 жовтня.

Вчиться робітнича молодь // Радянська освіта. – 1944. – 27 жовтня.

Замлинська О.В. Вказ. праця. – С. 67