УКРАЇНСЬКА РСР У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ (1985–1991 рр.)

І. І. Хомутовська

Анотація


Досліджено причини не участі України в світовому господарстві у складі СРСР; пи-тому вагу чисельності населення України до світової кількості та ЄС; сільськогоспо-дарський потенціал земель та виробництва основних видів аграрної продукції. Проана-лізовано стан енергетичного забезпечення господарського комплексу та рівень здійс-нення зовнішньоекономічної діяльності Україною в 1985–1991 рр.

Ключові слова


Україна; світове господарство; продукція; потенціал; енергетика; зовнішньоекономічна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри / за ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. – К. : Знан-ня, 2007. – 595 с.

Котикова О. І. Стійкий розвиток як концептуальна основа сільськогосподарського землекористування в Україні / О. І. Котикова. – Миколаїв : Видавець Ганна Гінкул, 2009. – 330 с.

Кремень В. Г. Україна : альтернативи поступу (критика історичного досвіду) / В. Г. Кремень, Д. В. Табачник, В. В. Тка-ченко. – К. : «ARC-UKRAINE», 1996. – 793 с.

Матеріали ХХVIІ з’їзду Комуністичної партії України. – К. : Політвидав України. 1986. – 133 с.

Рожко А. О. Економічне співробітництво України та ФРН у сфері відновлювальних та нетрадиційних джерел енергії / А. О. Рожко. – Тернопіль : ТОВ «Новий колір», 2012 . – 216 с.

Солдатський А. Супермаркеты «Привозу» не конкуренты … / А. Солдатский // Слово. Еженедельник. Одесса. – 2015. –ғ 46 (467). – 19 ноября.

Соціально-економічна географія України / За ред. О. І. Шаблія. – Львів : Світ, 2000. – 680 с.

Стефанюк В. Організаційне забезпечення судової діяльності в республіці // В. Стефанюк / Радянське право. Наук.-практ. журнал. – 1991. – ғ 5. –С. 3–7.