Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 198, № 186 (2012) КУЛЬТУРНО-ГУМАНІТАРНЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З РЕСПУБЛІКОЮ КАЗАХСТАН Анотація   PDF
Марія Євгеніївна Полякова
 
Том 198, № 186 (2012) КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ВІДНОСИНИ МІЖ КИТАЙСЬКОЮ НАРОДНОЮ РЕСПУБЛІКОЮ ТА УКРАЇНОЮ В 1950-1960 РОКИ Анотація   PDF
Олена Олегівна Сосюкіна
 
Том 129, № 116 (2010) КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ РОБОТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В ПЕРІОД НЕПУ Анотація   PDF
Анатолій Георгійович Морозов, Ольга Миколаївна Дулгерова
 
Том 129, № 116 (2010) КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ У СФЕРІ ТВАРИННИЦТВА ТА РІЛЬНИЦТВА В ПЕРІОД НЕПУ Анотація   PDF
Ольга Миколаївна Дулгерова
 
Том 147, № 134 (2011) КУРДСЬКЕ ПИТАННЯ В АМЕРИКАНСЬКО- ТУРЕЦЬКИХ ВІДНОСИНАХ Анотація   PDF
Вікторія Єгорівна Московець
 
Том 140, № 127 (2010) ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНІ ОСЕРЕДКИ ЗАГАЛЬНОРОСІЙСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ПОЧАТКУ XX СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ) Анотація   PDF
Олена Василівна Кульчицька
 
Том 241, № 229 (2014) Ліквідація колишніх поміщиків України у 1920-х рр. Анотація   PDF
Альона Анатоліївна Устенко
 
Том 264, № 251 (2015) ЛИТВА 1988–1991 РР.: ВІХИ ТА ПОДІЇ «ЗАБІГУ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ» Анотація   PDF
І. А. Туряниця
 
Том 241, № 229 (2014) Лояльність/опозиційність Російській імперії дворянських депутатських зібрань Правобережної України (кінець ХVІІІ – перша третина ХІХ ст.) Анотація   PDF
Ігор Дмитрович Фицик
 
Том 140, № 127 (2010) МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ У 1920-х РОКАХ: ДЖЕРЕЛА ІЗ КОЛЕКЦІЙ США Анотація   PDF
Тимур Олегович Михайловский
 
Том 227, № 215 (2014) МІЖНАРОДНІ ТА МІЖКОНТИНЕНТАЛЬНІ МІГРАЦІЇ ЄВРЕЇВ У XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ. ЗА ПРАЦЯМИ В. В. ОБОЛЕНСЬКОГО (ОСИНСЬКОГО) Анотація   PDF
Маріанна Юріївна Ласінська
 
Том 198, № 186 (2012) МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ ПАЛЕСТИНИ: УСПІХИ І ПРОБЛЕМИ (1988-2011 рр.) Анотація   PDF
Ігор Вікторович Чернишов
 
Том 241, № 229 (2014) Міжповітові земські лікарські дільниці в Херсонській і Таврійській губерніях Анотація   PDF
Валерій Семенович Єрмілов
 
Том 180, № 168 (2012) МІСЦЕ ТА РОЛЬ КУРСУ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІСТОРІЯ ЄВРОПИ» У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ ІСТОРИКІВ Анотація   PDF
Ольга Михайлівна Гайдай
 
Том 171, № 159 (2012) МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ РАЙОНІВ УКРАЇНИ В 1917-1920 РР. Анотація   PDF
В’ячеслав Жанович Попов
 
Том 180, № 168 (2012) МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОШТОВОГО І ПОШТОВО- ТЕЛЕГРАФНОГО ЗВ’ЯЗКУ Анотація   PDF
Ірина Сергіївна Міронова
 
Том 198, № 186 (2012) МИРОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ РПЦ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ (1992-2012 рр.) Анотація   PDF
Олександр Петрович Тригуб
 
Том 274, № 262 (2016) МОВНА ПОЛІТИКА В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ПІВДНЯ УКРАЇНИ В 1920–30-ТІ РР. Анотація   PDF
І. С. Міронова
 
Том 227, № 215 (2014) МУЗИЧНА КУЛЬТУРА ПІВДНЯ УКРАЇНИ НА СТОРІНКАХ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРЕСИ (1950-1960 РР.) Анотація   PDF
Марина Вікторівна Грибеник
 
Том 171, № 159 (2012) НІМЕЦЬКІ ПОСЕЛЕНЦІ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ТА ІНОНАЦІОНАЛЬНЕ ОТОЧЕННЯ: ПАРАЛЕЛІ КОРЕНІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Марина Едуардівна Козирева
 
Том 120, № 107 (2010) НАСЕЛЕННЯ СТЕПОВОГО ПОБУЖЖЯ В ІСТОРИЧНИХ ПОХОДАХ «НАРОДІВ МОРЯ» Анотація   PDF
Людмила Володимирівна Матвієнко
 
Том 241, № 229 (2014) Настільна книга пересічних українців та їхніх політиків: Рецензія на книгу д-ра іст. наук, проф. ДонНУ Моргуна В. А. «МАР. «Поэма вольного народа»: Вступ до сакральної історії України» Анотація   PDF
Олександр Петрович Тригуб
 
Том 171, № 159 (2012) НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ АРХІВІСТА Ш. С. ЛЮДКОВСЬКОГО З РОЗВИТКУ АРХІВНОЇ СПРАВИ НА МИКОЛАЇВЩИНІ У 50-80-X РР. XX СТ.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF
Олексій Ігорович Авраменко
 
Том 120, № 107 (2010) НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ У ПОВОЄННІЙ ПОЛЬЩІ Анотація   PDF
Євген Григорович Сінкевич
 
Том 282, № 270 (2016) НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ УКРАЇНИ В РОКИ ПЕРЕБУДОВИ (1985–1991 рр.) Анотація   PDF
І. С. Міронова
 
151 - 175 з 318 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>