Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 264, № 251 (2015) ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРИЧИНИ ЗАСНУВАННЯ ЄВРЕЙСЬКИХ АРХІВІВ У НІМЕЧЧИНІ (XIX – ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.) Анотація   PDF
Л. Л. Левченко
 
Том 171, № 159 (2012) ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ У СВІТОВОМУ СПІВТОВАРИСТВІ ЯК ОДНА З ГОЛОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ (НА ПРИКЛАДІ ПУБЛІКАЦІЙ ЖУРНАЛУ «СУЧАСНІСТЬ» ПОЧАТКУ ХХІ СТ.) Анотація   PDF
Вікторія Валеріївна Іщенко
 
Том 129, № 116 (2010) ПЕЧЕНІГИ ТА ПОЛОВЦІ В КАРПАТО- ПРИЧОРНОМОРСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ХІІ СТ. Анотація   PDF
Сергій Максимович Вегерчук
 
Том 198, № 186 (2012) ПОВНЕ ЗІБРАННЯ ЗАКОНІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ КОНФЕСІЙ УКРАЇНИ XVIII-ХІХ СТ. Анотація   PDF
Юлія Станіславівна Негода
 
Том 198, № 186 (2012) ПОВОРОТ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ КОЛУМБІЇ ЗА АДМІНІСТРАЦІЇ Х. М. САНТОСА (2010-2012 рр.) Анотація   PDF
Тетяна Євгеніївна Богданова
 
Том 274, № 262 (2016) ПОВСТАНСЬКИЙ РУХ УКРАЇНЦІВ У «ОСОБЛИВИХ» РАДЯНСЬКИХ ТАБОРАХ (1953–1954 РР.) Анотація   PDF
С. О. Ярошенко
 
Том 227, № 215 (2014) ПОЗИЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР ЩОДО ПРОБЛЕМИ РОЗЗБРОЄННЯ НА СЕСІЯХ ГЕНЕРАЛЬНОЇ АСАМБЛЕЇ ООН Анотація   PDF
Олена Василівна Кульчицька
 
Том 140, № 127 (2010) ПОКУТТЯ НА СТАРОДАВНІХ КАРТАХ ЄВРОПИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІ ст. Анотація   PDF
Андрій Зіновійович Королько
 
Том 147, № 134 (2011) ПОЛІТИКА ПОЛЬСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО ЛІВОРАДИКАЛЬНОГО РУХУ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ (НА МАТЕРІАЛАХ ГАЗЕТИ «ДІЛО» ЗА 1924 р.) Анотація   PDF
Володимир Володимирович Місько
 
Том 264, № 251 (2015) ПОЛІТИКА США ЩОДО КИТАЮ В ПОСТБІПОЛЯРНИЙ ПЕРІОД: РОСІЙСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF (Русский)
А. П. Косов
 
Том 227, № 215 (2014) ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ 20-х РОКІВ ХХ СТ. ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНЕ СТАНОВИЩЕ КРАЇНИ Анотація   PDF
Віктор Олександрович Погромський, Світлана Яремчак
 
Том 120, № 107 (2010) ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ МИКОЛАЇВЩИНИ В УМОВАХ РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОДІЙ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.): ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМИ Анотація   PDF
Олег Валерійович Бобіна
 
Том 207, № 195 (2012) ПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ РОМАНА ДМОВСЬКОГО Анотація   PDF
Максим Вікторович Зелінський
 
Том 171, № 159 (2012) ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА НАСЕЛЕННЯ ГЕТЬМАНЩИНИ У XVIII СТ. Анотація   PDF
Ганна Ігорівна Макушина
 
Том 227, № 215 (2014) ПОЛІТИЧНА РАДИКАЛІЗАЦІЯ ВЧИТЕЛІВ В УМОВАХ РЕВОЛЮЦІЇ 1905-1907 РР. Анотація   PDF
Ірина Миколаївна Шешунова, Олена Вікторівна Горбань
 
Том 140, № 127 (2010) ПОЛЯКИ ХЕРСОНЩИНИ У 20-30-х рр. ХХ ст. Анотація   PDF
Ольга Анатоліївна Мягка
 
Том 180, № 168 (2012) ПОСТАНОВИ ТАВРІЙСЬКОГО ГУБЕРНАТОРА ЩОДО МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ ТА ТОРГІВЛІ В КІНЦІ ХІХ СТОЛІТТЯ – 1917 Р. ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ СПРОЩЕНИМ УПРАВЛІННЯМ ГЕНІЧЕСЬКА Анотація   PDF
Геннадій Павлович Коваль
 
Том 207, № 195 (2012) ПОСТАТЬ МАО ЦЗЕДУНА В ЗАРУБІЖНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ Анотація   PDF
Олег Володимирович Іванов
 
Том 171, № 159 (2012) ПОЧАТОК НОВІТНЬОГО ЕТАПУ «ОЛЬСТЕРСЬКОЇ ПРОБЛЕМИ» ТА ЛЕЙБОРИСТСЬКА ПАРТІЯ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ (1968-1970) Анотація   PDF
Тимофій Олександрович Волков
 
Том 147, № 134 (2011) ПОШТОВІ ТА ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНІ УСТАНОВИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ: ДОРЕВОЛЮЦІЙНА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF
Ірина Сергіївна Міронова
 
Том 147, № 134 (2011) ПРІОРИТЕТИ ТА ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГЕОСТРАТЕГІЇ НА ПЕРСПЕКТИВУ Анотація   PDF
Олена Олексіївна Куліченко
 
Том 264, № 251 (2015) ПРАВОБЕРЕЖНА ШЛЯХТА В РЕЛІГІЙНО-КОНФЕСІЙНОМУ ПРОСТОРІ РЕГІОНУ (КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПЕРША ТРЕТИНА ХІХ СТ.) Анотація   PDF
І. Д. Фицик
 
Том 129, № 116 (2010) ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) Анотація   PDF
Людмила Андрійович Вовчук
 
Том 241, № 229 (2014) Преса Півдня України про стан і завдання кінематографічної галузі України (1950-1960-ті рр.) Анотація   PDF
Марина Вікторівна Грибеник
 
Том 241, № 229 (2014) Приватно-публічні актові матеріали як джерело для дослідження повсякденного життя греків Північного Приазов’я у ХІХ ст. Анотація   PDF
Світлана Сергіївна Арабаджи
 
201 - 225 з 318 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>