Про журнал

Галузь та проблематика

До збірника включено статті, які висвітлюють актуальні питання історії України, всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії і джерелознавства, історичного краєзнавства.

Процес рецензування

Приймаються до редагування і друку статті, огляди, рецензії тощо українською, російською, польською або англійською мовами. Усі матеріали розглядає редакційна колегія.

Статті, які прийняті до друку, обов’язково рецензуються, прізвища рецензентів зазначаються у вихідних відомостях видання.

Редколегія публікує матеріали, не завжди поділяючи погляди їхніх авторів, зберігає стиль матеріалів, залишає за собою право скорочувати та редагувати тексти. Автор несе відповідальність за зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо. Друковані в інших виданнях матеріали до розгляду не приймаються. У разі передруку публікацій посилання на журнал «Наукові праці. Історія» обов’язкове.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія

1. Тригуб Петро Микитович – доктор історичних наук, професор, кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв) – голова редакційної колегії серії «Історія»;

2. Багмет Михайло Олександрович – доктор історичних наук, професор, академік Української академії політичних наук, Заслужений діяч науки і техніки, проректор з науково-педагогічної роботи та питань розвитку, завідувач кафедри державної політики та менеджменту Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв) – заступник голови редакційної колегії;

3. Богданова Тетяна Євгенівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв) – відповідальний секретар редакційної колегії;

4. Гавеля Володимир Леонтійович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв);

5. Даниленко Віктор Михайлович – член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу історії України другої половини ХХ ст. Інституту історії України НАН України (м. Київ);

6. Колісніченко Анатолій Іванович – доктор історичних наук, професор кафедри політичних наук Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв);

7. Котляр Юрій Вадимович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв);

8. Кротофіль Мацей – доктор філософії, ад’юнкт (Університет ім. Миколи Коперніка, Торунь, Польща);

9. Мицик Юрій Андрійович – доктор історичних наук, професор кафедри історії НаУКМА (м. Київ);

10. Левченко Лариса Володимирівна – доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри історії Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)

11. Мокляк Ярослав – доктор габілітований, ад’юнкт, професор (Ягеллонський університет, м. Краків, Польща);

12. Тригуб Олександр Петрович – доктор історичних наук, завідувач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв) – заступник відповідального редактора;

13. Шкварець Валентин Павлович – доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки, завідувач кафедри історії України Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (м. Миколаїв);

14. Шкляж Йосиф Михайлович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (м. Миколаїв).