ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІДЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ В ПРАЦЯХ Ю. БОЙКО-БЛОХИНА

Автор(и)

  • Я. І. Гарагун ЧНУ ім. Петра Могили, Україна

Ключові слова:

Ю. Бойко-Блохин, український націоналізм, національна ідея, ідеологія.

Анотація

Автор статті доводить, що Ю. Бойко-Блохин був одним із перших дослідників теорії
українського націоналізму, який повно і всебічно, дослідивши всі існуючі праці з зазначе-
ного питання, зміг надати просте та позитивне значення цьому поняттю, позбавив-
ши його політичного окрасу та відмежувавши від інших течій, а також виділив основні
принципи, на яких ґрунтується ідея українського націоналізму. Враховуючи зазначене,
праці Ю. Бойко-Блохина були направлені на надання необхідного обсягу знань пересіч-
ному українцеві як на території СРСР, так і в еміграції та спонукали читача до усвідо-
млення пережитих подій в минулому, об’єктивному ставленні до сучасного і вироблення
власного бачення майбутнього, пробуджували у ньому національну свідо-мість і непо-
хитність перед ворогами національної ідеї.

Біографія автора

Я. І. Гарагун, ЧНУ ім. Петра Могили

аспірант кафедри історії

Посилання

Бойко Ю. Ідеологія українського націоналізму / Юрій Бойко // Організація Українських Націоналістів 1929–1954. –

Мюнхен : На чужині, 1955. – 446 с.

Бойко Ю. Проблеми історіософії українського націоналізму / Юрій Бойко. – Мюнхен : На чужині – 1950. – 72 с.

Бойко Юрій. На головній магістралі / Юрій Бойко. – Мюнхен : На чужині, 1951. – 152 с.

Бойко Юрій. Націоналізм на східноукраїнських землях доби

Коновальця / Юрій Бойко // Збірник: Євген Коновалець та

його доба. – Мюнхен, 1974. –1019 с.

Бойко Юрій. Основи українського націоналізму / Юрій Бойко – Мюнхен : На чужині, 1951. – 128 с.

Бойко-Блохин Ю.Г. Шлях нації / Юрій Гаврилович Бойко-Блохин. – Львів : Українське слово, 1992. – 126 с.

Вассиян Ю. Ідеологічні основи українського націоналізму / Ю. Вассиян // Розбудова нації. – 1929. – Ч. 3–4. – С. 67–77.

Голубенко П. Український націоналізм на Осередньо-СхіднихУкраїнських землях в 20-их рр. / П. Голубенко // Націо-

нально-визвольним шляхом. – К., 1992. – С. 51–62.

Єндик Р. Дмитро Донцов – ідеолог українського націоналізму / Р. Єндик. – Мюнхен: Українське видавництво, 1955. – 176 с.

Карпюк Я. І. Духовно-ідеологічні основи українського націоналізму в історичній спадщині Юрія Бойко-Блохина //

Я. І. Карпюк / Чорноморський літопис – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – С. 42–46.

Касьянов Г.В. До питання про ідеологію Організації українських націоналістів (ОУН) : аналіт. огляд / Г. В. Касьянов. –

К., 2003. – 48 с.

Лапичак Т. Український націоналізм: критика та оборона / Т. Лапинчак. – Нью-Йорк : Життя і Мислі, 1962. – Ч. 6. – 142 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ