ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕНТАЛІТЕТУ СУЧАСНИХ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ

Л. Я. Лук’янчук

Анотація


У статті аналізується історія формування менталітету сучасних східнослов’ян- ських народів, яка нараховує тисячоліття і бере свій початок від східнослов’янських племен, що мігрували в першому ст. н. е. на північний захід. Сучасні східнослов’янські народи своїм історико-культурним розвитком суттєвo відрізняються, що вплинуло на їхню ментальність та формування національних цінностей і традицій. Аналізується феномен української ментальності.

Ключові слова


архетип; менталітет; національна мова національний менталітет; східнослов’янські племена; раса

Повний текст:

PDF

Посилання


Великий тлумачний словник сучасної української мови // Укладач і голов. ред. В.Т. Бусел. – К. : Перун, 2004. – 1440 с.

Стражний О. Український менталітет: Ілюзії. Міфи. Реальність / О. Стражний. – К. : Книга, 2009. – 368 с.

Переклад уривків Ал-Масуді, наведених в кн. Гаркави А. Я. – Сказания мусульманских писателей о Славянах и Русских

(с половины VII века до конца X века по Р. Х.). – СПб, 1870. – С. 129–138 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://kirsoft.com.ru/freedom/KSNews_566.htm.

Американські генетики встановили – росіяни і українці не є братами по крові [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://legenda03.livejournal.com/598.html.

Міфи про українську мову [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uamodna.com/articles/mify- schodoukrayinsjkoyi-move/.

Національний менталітет білорусів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vipreferat.net/315868-Nacional-nyiymentalitet-belorusov.html.

Тарновський О. Аналіз цінностей українців та росіян: історія і сучасність / О. Тарновський [Електронний ресурс]. –

Режим доступу : http://o-tarnavskyi.vkursi.com/7259.html.

Ковальчук Н. Українська культура в контексті глобалізації / Н. Ковальчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.stattionline.org.ua/obraz/33/2048-ukra%D1%97nska-kultura-u-konteksti-globalizaci%D1%97.html.