ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕНТАЛІТЕТУ СУЧАСНИХ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ

Автор(и)

  • Л. Я. Лук’янчук Національний технічний університет України «КПІ», Україна

Ключові слова:

архетип, менталітет, національна мова національний менталітет, східнослов’янські племена, раса

Анотація

У статті аналізується історія формування менталітету сучасних східнослов’ян- ських народів, яка нараховує тисячоліття і бере свій початок від східнослов’янських племен, що мігрували в першому ст. н. е. на північний захід. Сучасні східнослов’янські народи своїм історико-культурним розвитком суттєвo відрізняються, що вплинуло на їхню ментальність та формування національних цінностей і традицій. Аналізується феномен української ментальності.

Біографія автора

Л. Я. Лук’янчук, Національний технічний університет України «КПІ»

канд. іст. наук, доцент кафедри української мови, літератури та культури

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови // Укладач і голов. ред. В.Т. Бусел. – К. : Перун, 2004. – 1440 с.

Стражний О. Український менталітет: Ілюзії. Міфи. Реальність / О. Стражний. – К. : Книга, 2009. – 368 с.

Переклад уривків Ал-Масуді, наведених в кн. Гаркави А. Я. – Сказания мусульманских писателей о Славянах и Русских

(с половины VII века до конца X века по Р. Х.). – СПб, 1870. – С. 129–138 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://kirsoft.com.ru/freedom/KSNews_566.htm.

Американські генетики встановили – росіяни і українці не є братами по крові [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://legenda03.livejournal.com/598.html.

Міфи про українську мову [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uamodna.com/articles/mify- schodoukrayinsjkoyi-move/.

Національний менталітет білорусів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vipreferat.net/315868-Nacional-nyiymentalitet-belorusov.html.

Тарновський О. Аналіз цінностей українців та росіян: історія і сучасність / О. Тарновський [Електронний ресурс]. –

Режим доступу : http://o-tarnavskyi.vkursi.com/7259.html.

Ковальчук Н. Українська культура в контексті глобалізації / Н. Ковальчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.stattionline.org.ua/obraz/33/2048-ukra%D1%97nska-kultura-u-konteksti-globalizaci%D1%97.html.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ