Південна Пальміра та її мешканці в часи М. С. Воронцова (перша половина XIX ст.)

Автор(и)

  • И. М. Шкляж ЧНУ им. Петра Могилы, Україна
  • П. А. Мацюта

Ключові слова:

XIX століття, Одеса, М. С. Воронцов, спогади

Анотація

У першій чверті XIX ст. Одеса стає центром Новоросійського генерал- губернаторства. Місто швидко розвивається, зростає його населення, що складаєть- ся з представників численних народів, культурних і політичних рухів півдня сучасної України. М. С. Воронцов, який став у цей період генерал-губернатором Новоросії, чимало зро- бив для розвитку Одеси та цілого краю. «Південна Пальміра», як тоді називали центр, перетворилась в унікальне місто зі строкатим та багатонаціональним поселенням, де відбувався інтенсивний взаємовплив різних культур

Біографії авторів

И. М. Шкляж, ЧНУ им. Петра Могилы

д-р ист. наук, профессор кафедры истории

П. А. Мацюта

кандидат исторических наук

Посилання

Архив князя Воронцова. Книга 1: Бумаги графа Михаила Илларионовича Воронцова / [сост. Бартенев П. И.]. – М. : Ти-

пография А. И. Мамонтова, 1870. – 656 + ІІІ с.

Архив князя Воронцова. Книга 2: Бумаги графа Михаила Илларионовича Воронцова / [сост. Бартенев П. И.]. – М. : Ти-

пография А. И. Мамонтова, 1871. – 642 с.

Атлас Д. Старая Одесса, ее друзья и недруги / Доротея Атлас. – Одесса, 1992. – 208 с.

Балух Д. Забытая Одесса : историч. Очерки : в 2 кн. / Д. Балух, А. Сурилов. – О. : Optimum, 2008. – Кн. 1: Одесса, кото-

рую мы забываем / Д. Балух. – Одесса, 2008. – 456 с.

Прошлое и настоящее Одессы : изд. Одесской гор. аудитории народных чтений ко дню столетнего юбилея г. Одессы

(1794–1894) / [сост. А. И. Кирпичников, А. И. Маркевич]. – Репринт. изд. : Одесса : Л. Кихнер, 1894. – М. : МАИ, 1991. – 48 с.

Скальковский К. Воспоминания молодости: По морю житейскому. 1843–1869 / К. Скальковский. – СПб. : тип.

А. Суворина, 1906. – 410 с.

Сурилов А. Адмирал де-Рибас / А. Сурилов. – Одесса : Южная Пальмира, 1994. – 310 с.

Сурилов А. Фельдмаршал Воронцов / А. Сурилов. – Одесса : Южная Пальмира, 1993. – 350 с.

Одесса. Очерк истории города-героя. – Одесса : Одесское обл. изд-тво, 1957. – 320 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АРХЕОЛОГІЯ, КРАЄЗНАВСТВО