ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКЕ ПОВСТАНСТВО У ТВОРЧОСТІ ЮРІЯ ЯНОВСЬКОГО

Ю. В. Котляр

Анотація


У статті розглядається показ повстанського руху селян Півдня України у творчос-ті відомого українського письменника і драматурга Ю. Яновського.
У духовному формуванні Ю. Яновського значну роль відіграли його рідний південний український степ, що прославив себе переможними повстаннями 1919 р., і дружба з та-кими різними людьми, як: Ю. Тютюнник, О. Довженко та М. Хвильовий.
В основу роману «Чотири шаблі» було покладено факти, пов’язані з селянським пов-станським рухом на Півдні України. Роман був різко засуджений соціалістичною крити-кою як націоналістичний, неправдивий, наклепницький стосовно тріумфальних дій Чер-воної армії. Тому «Чотири шаблі» стали останнім твором, у якому Ю. Яновський був ще самим собою.
Роман «Вершиники» – це своєрідна духовна смерть Ю. Яновського, який змушений відрікатись від колишньої буремної молодості у лавах загонів УНР і перейти на позиції соціалістичного реалізму. Не випадково, у літературознавчих дослідженнях поширена думка, що після «Вершників» лірико-романтичний пафос у творах Ю. Яновського почав згасати.
Справжнє визнання Ю. Яновському, як драматургу, принесла романтична трагедія «Дума про Британку». Тому О. Гончар назвав її «Кришталевою «Думою», що повіяла «свіжим ароматом грозової ночі в спалахах сухих блискавиць».


Ключові слова


повстанський рух; Ю. Яновський; роман; драма; «Чотири шаблі»; «Вершники»; «Дума про Британку».

Повний текст:

PDF

Посилання


Безансон А. Війна більшовиків проти селян / А. Безансон // Всесвіт. – 1993. – ғ 9–10. – С. 128–132.

Борьба. – 1920. – 10 марта.

Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 1917–1933 / А. Грациози. – М. : РОССПЭН, 2001. – 96 с.

Звенигора (фильм) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki

Історія української літератури. В 2-х томах / голова ред. колегії І. О. Дзеверін. – К. : Наукова думка, 1988. – Т. 2. Радян-ська література. – 742 с.

Котляр Ю. В. Висунська і Баштанська республіки (До 90-ї річниці проголошення) / Ю. В. Котляр. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2009. – Кн. 3. – 92 с.

Матеріали музею історії села Висунськ (Березнегуватський район Миколаївська область). – Інв. ғ 32.

Мотиви ранньої творчості Юрія Яновського [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.parta.com.ua/ukr/composition/view/536/.

Петренко В. «Кришталева «дума» / В. Петренко // Літературна Україна. – 1983. – 3 листопада.

Пріцак О. Історіософія Михайла Грушевського / О. Пріцак // Грушевський М. С. Історія України-Руси. В 11 т., 12 кн. – К. : Наукова думка, 1991. – Т. 1. До початку ХІ віка. – С. ХL–LXXVІ.

Семенчук І. Р. Юрій Яновський: Життя і творчість / І. Р. Семенчук. – К. : Радянська школа, 1990. – 256 с.

Сірош А. Прототипи героїв Юрія Яновського / А. Сірош // Вітчизна. – 1976. – ғ 9. – С. 216–217.

Сірош А. Хто прототипи героїв драми Ю. Яновського? / А. Сірош // Народна трибуна. – 1979. – 7–9 серпня.

Стеценко Л. // Дума про безсмертних / Л. Стеценко // Юрій Яновський. Дума про Британку. – К. : Дніпро, 1967. – С. 5–16.

Юрій Яновський «І світ розчинено як двері» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrlit.vn.ua/article/346.html

Яновський Ю. Вершники / Ю. Яновський. – Х. : Фоліо, 2006. – 318 с.

Яновський Ю. Чотири шаблі / Ю. Яновський. – Х. : Фоліо, 2012. – 572 с.

Яновський Ю. І. Дума про Британку // Твори: в 5-ти томах / упоряд. К. Волинський, М. Острик. – К. : Дніпро, 1983. – Т. 3. – С. 252–306.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.