КИТАЙСЬКО-АМЕРИКАНСЬКІ ВІДНОСИНИ: ЗА ЧАСІВ МАО ТА ПІСЛЯ (1972–2014 рр.)

О. В. Іванов

Анотація


Автор, аналізуючи еволюцію американсько-китайських взаємин новітнього часу, ро-зглядає США і Китай як головних суб’єктів сучасних міжнародних відносин у їх боротьбі за місце лідера в багатополярному світі

Ключові слова


США; Китай; міжнародні відносини; зовнішня політика; Мао Дзедун

Повний текст:

PDF

Посилання


Пронь С. В. Китай: зовнішня політика і дипломатія у другій половині ХХ століття / С. В. Пронь – Миколаїв : Іліон, 2012. – 148 с.

Henretta I. A. America. A Concise History / I. A. Henretta, D. Brody, L. Dumenil. – Bedford, Boston / New York : St. Martin’s, 1999. – 920 р.

Бажанов Е. П. Китай и внешний мир / Е. П. Бажанов. – М. : Международно-политические аспекты. – М. : Международ-ные отношения, 1979. – 328 с.

США и проблемы Тихого океана. Международно-политические аспекты / под ред. В. П. Лунина. – М. : Прогресс, 1974. – 224 с.

Грайнер Б. Американская внешняя политика от Трумэна до наших дней (Дебаты о внешнеполитических принципах и стратегии США) / Б. Грайнер. – М. : Международные отношения, 1986. – 176 с.

40 лет КНР. – М. : Наука. Главная редакция восточной литературы, 1989. – 565 с.

Богомолов А. О. Тихоокеанская стратегия США а АСЕАН / А. О. Богомолов. – М. : Главная редакция восточной литера-туры, 1989. – 172 с.

Сычева В. А. Труженики четырех «маленьких драконов» / В. А. Сычева. – М. : Наука. Главная редакция восточной ли-тературы, 1991. – 135 с.

Пронь С. В. Азіатсько-Тихоокеанська доктрина Рональда Рейгана: пошук нових форм військово-політичного співробіт-ництва США та Японії / С. В. Пронь. // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 23 (Вип.10) : Історичні науки. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2002. – С. 117–121.

Китай в мировой политике / отв. ред. А. В. Торкунов. – М. : Московский гос. инст-тут межд. отношений; РОССПЭН, 2001. – 528 с.

Внешняя политика США. – 1998. – Т. 3. – ғ 1. [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http: // www. usia.gov/journals/itps/1097/ijpa 1097.htp.

Лузянин С. Г Восточная политика Владимира Путина. Возвращение России на «Большой Восток» (2004–2008 гг.). / С. Г. Лузянин – М. : АСТ: Восток-Запад, 2007. – 447 с.

Шергин С. А. Азиатско-тихоокеанская дилемма / С. А. Шергин // Зеркало недели. – 2004. – 14 августа. – С. 4–5.

Пронь С. В. Китай: зовнішня політика і дипломатія у другій половині ХХ століття / С. В. Пронь – Миколаїв : Іліон, 2012. – 148 с.

Шергін С. О. Азіатсько-тихоокеанський регіоналізм у контексті проблем безпеки / С. О. Шергін // Зовнішні справи. Історичні науки. – 2015. – ғ 6. – С. 16–21.

Dionne E. Y. The Obama Doctrine / E. Y. Yr. Dionne // The Washington Post. – 2009. – Aplir 16. [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http:www. washingtonhost.com/wp- yn/content/article AR 2009041502902. Html.

Городня Н. Д. Східна Азія у зовнішній політиці США (1989–2013): / Н. Д. Городня. – К.: «Прінт – Сервіс», 2014. – 528 с.

Адмирал Гринерт о стратеги США в Азиатско-Тихоокеанском регионе // Голос Америки [Электронный ресурс]. – Режим доступа : URL: http: // www.golos-ameriki.ru/content/grinert-us-strategy-us/1918 988. html.