ІНТЕГРАЦІЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОЛЬЩІ (1989–2003 рр.)

І. О. Селіванова-Зеркаль

Анотація


У статті розглядаються особливості та специфіка переходу аграрної економічної системи Польщі з планової на ринкові рейки. Досліджуються основні прорахунки шокової терапії, підкреслюється важливість врахування соціальних потреб населення, їх пер-шочергове значення. Незважаючи на задекларовані ринкові євроінтеграційні принципи, перехід до нової економічної та політичної системи виявилося неможливим без прозо-рого та значного державного регулювання урядів.
Підкреслюється важливість орієнтації на формування товаровиробної економіки, сільського господарства та промисловості як запоруки успіху економічного життя та формування основи свободи та незалежності і територіальної цілісності країни.


Ключові слова


агенція; сільське господарство; реформи; євроінтеграція; кредити; державна підтримка; мито; децентралізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Аграрная реформа в странах Центрально-Восточной Європы и России (1990–2000). – М. : Наука, 2003. – С. 84–85.

Бальцерович Л. 800 дней: краткая история великих перемен 1989–1991 / Л. Бальцерович: записал Є. Козьмінським; пер. с польськ. М. Мановой. – Х. : Золотые страницы, 2014. – 204 с.

Голибард Є. По- сусідськи. Польський вектор. Документальна розповідь про динамічне п’ятнадцятиріччя 1989–2004 рр. про роль і наслідки використання національної ідеї в Україні та Польщі / Є. Гарибальд: – К. : Універсальне вид – во «Пульсари», 2004. – 432 с.

Зеленько Г. «Навздогінна модернізація» досвід Польщі та України. Г. Зеленько. – К. : Критика, 2003. – 215 с.

Лыкошина Л. С. Политический портрет Александра Квасьневского / Л. С. Лыкошина. – М. : РАН, 2001. – 72 с.

Міхель Р. В. Євроінтеграційний вектор трансформації Польщі; приклад для України / Р. В. Міхель // Вісник соціально- економічних досліджень. – 2014. – Випуск 2 (53). – С. 98–99.

Пелехова В. А. Польський досвід переходу до ринку: уроки для України / В. А. Пелехова // Історичний архів. – Випуск 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/handle/1234589/664.

Сholaz H. Dekad transformacyi gospodarki polskiego / H. Сholaz – Warzhawa, 1999.