СКЛАД ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ КОМУНАЛЬНОЇ РАДИ ТА МІСЬКОЇ УПРАВИ ТА ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЬ У ГАЛУЗІ ТОРГІВЛІ В 1878–1917 РР.

Г. П. Коваль

Анотація


Стаття присвячена персональному складу органів міського управління та діяльнос-ті Ізмаїльського самоврядування в галузі торгівлі. У статті детально проаналізовано склад Ізмаїльської комунальної ради та міської управи та її діяльність в галузі торгівлі в 1878–1917 рр.
Наведено прізвища міських голів(примарів), які очолювали міську управу та комуна-льну раду в 1882–1888, 1893–1899, 1901–1903, 1907, 1911, 1914–1916 роках, їхні чини, ранги, заступників, секретарів. Приведено склад Ізмаїльської комунальної ради та упра-ви на 1882, 1883, 1885, 1888, 1893, 1897, 1899, 1901–1903, 1907, 1914, 1916 роки. Перелі-чено посади в Ізмаїльській міській комунальній раді: секретар, скарбник, бухгалтер, приймальник зборів, завідуючий справами по військовій повинності та паспортним сто-лом, реєстратор і архіваріус, ветеринарний лікар, завідуючий міською бійнею, міський віспопрививач, контролер міського водопроводу.
Детально проаналізовано та наведено обов’язкові постанови, які видавала Ізмаїльська комунальна рада та затверджував бессарабський губернатор, що регулювали розвиток торгівлі в місті Ізмаїлі в 1878–1917 рр. Приведемо зміст обов’язкових постанов Ізмаїльсь-кої комунальної ради за різні роки про відкриття в місті на площах і вулицях лавок для торгівлі м’ясом; про торгівлю в святкові і недільні дні; три постанови про забезпечення нормального відпочинку службовців в торгових закладах, складах і конторах в місті Ізмаї-лі, що детально регламентували здійснення торгівлі; про устрій пивної лавки; про час торгівлі в трактирних і чайних закладах, пивних лавках і винних льохах у вихідні дні і двунадесяті свята, що встановлювали правила торгівлі.


Ключові слова


Ізмаїльська комунальна рада; населення; обов’язкові постанови; бес-сарабський губернатор; торгівля, вихідні та свята; будні дні; ренські льохи; пивні лавки; трактири

Повний текст:

PDF

Посилання


[Електронний ресурс]. – Режим доступу : if.od.ua›f5/istoriya-izmaila-g-izmail-75-print/…

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : izmail-city.org›Музеи Измаила.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : forum.lvivport.com›Мой город Измаил.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : izmail.es›article/6257/.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : dunvolna.org›articles/6/36/.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : our travels.info›ost/Goroda/Ukraine/Odessa/Izmail…

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : izmail.eu›tag/измаил/.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://if.od.ua/f5/istoriya-izmaila-g-izmail-75-print/index2.html?pp=40.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : archives.gov.ua›Publicat/References/Izmail-Opys…

Бессарабский Календарь на 1883 год. Год первый. Кишинев. – С. 47–48.

Історія міст і сіл Української РСР. Одеська область. – К. : Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1969. – 911 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://imsu-odesa.com/mista-i-sela-odeskoi-oblasti/reniiskyj-rajon/reni.html?start=5.

История городов и сел Украинской ССР. Одесская область. – К.: Главная редакция УСЕ АН УССР, 1978. – 866 с. – С. 431.

Бессарабский Адрес-календарь на 1882 год. – Кишинев, 1881. – С. 47.

Бессарабский Адрес-календарь на 1885 год (простой). Год третий. –Кишинев, 1884.– С. 67, 104.

Бессарабский Адрес-календарь на 1888 год (высокосный). Год шестой. – Кишинев, 1887. – С. 100.

Бессарабский Адрес-календарь на 1893 год (простой). – Кишинев, 1892. – С. 66.

Бессарабский Адрес-календарь на 1897 год (простой). Год пятнадцатый. – Кишинев, 1896. – С. 74–75.

Бессарабский Адрес-календарь на 1899 год (простой). Год семнадцатый. – Кишинев, 1898. – С. 81.

Бессарабский Адрес-календарь на 1901 год (простой). Год девятнадцатый. – Кишинев, 1900. – С. 77.

Бессарабский Адрес-календарь на 1902 год. – Кишинев, 1901. – С. 7, 82–83.

Бессарабия (издание 1903 г.) Графический, исторический, статистический, экономический, этнографический, литера-турный и справочный сборник «Бессарабия» / под редакцией П. Крушевана. [Електронний ресурс]. – Режим доступут: http://oldchisinau.com/lib/bessarabia/bessarabia01.html

Бессарабский Адрес-календарь на 1907 год (простой). Год двадцать пятый. – Кишинев, 1906. – С. 110–111.

Адрес-календарь Бессарабской губернии на 1911 год. Год 29-й. – Кишинев, 1910. – С. 306–307.

1912. Вся Россия. Адресная и Справочная книга. – М., 1912. – С. 258.

Иллюстрированный Адрес-календарь Бессарабской губернии на 1914 год. Год 32-й. – Кишинев, 1913. – С. 313.

Адрес-календарь Бессарабской губернии на 1916 год. Год 34-й. – Кишинев, 1916. – С. 166–167.

Энциклопедический словарь. – Т. 24. – С-Петербург, 1894. – С. 849–850.

Большая энциклопедия. – Т. 10. – С-Петербург, 1902.

Бессарабские Губернские Ведомости (далі – БГВ). – 1896. – 29 ноября.

БГВ. – 1906. – 17 (30) октября.

БГВ. – 1907. – 10 (23) ноября.

БГВ. – 1908. – 7 (20) февраля.

БГВ. – 1908. – 7 (20) июня.

БГВ. – 1914. – 7 (20) марта.

БГВ. – 1914. – 6 (19) июня.