ПАРАФІЇВСЬКИЙ МАЄТОК П. ХАРИТОНЕНКА В ІСТОРІЇ ПОВСЯКДЕННОСТІ

Ольга Михайлівна Гайдай

Анотація


Використовуючи матеріали Державного архіву Чернігівської області та його Ніжинського відділу збереження документів, автор розглядає історію  господарської повсякденності Парафіївського маєтку Павла Харитоненка.  Він  доводить, що принцип економічної доцільності окупності був одним з найважливіших в процесі господарської діяльності маєтку.

Ключові слова


маєток; історія повсякденності; господарська діяльність; цукровий завод; оподаткування; прибутковість

Повний текст:

PDF

Посилання


Черниговские епархиальные известия. – 1868. – № 13.

Полное географическое описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей / Под. ред. В. П. Семенова. – С-Петербург : Издание А. Ф. Дебриена, 1903.

Відділ збереження документів у м. Ніжин Державного архіву Чернігівської області (ВДАЧОН), ф. 1342, оп. 1,спр. 1.

Чумак М. М. Роль купецького капіталу в технічному розвитку цукрово-рафінадних підприємств Лівобережної України (90-ті рр. ХІХ ст. – 1914 р.) / Михайло Чумак // Історичні і політологічні дослідження. Науковий журнал. Видання Донецького національного університету, історичний факультет. – 2008. – № 1/2 (37/38). – С. 223–229.

Слабошпицький М. Ф. Українські меценати: Нариси з історії української культури / Михайло Федотович Слабошпицький. – К. : Вид-во М. П. Коць; Ярославів Вал, 2006. – 416 с.

Петренко Г. Качанівські студії / Григорій Петренко // Пам’ятки України: історія та культура. – 2000. – № 1. – С. 21–36.

Товстоляк Н. Парафіївський маєток Павла Івановича Харитоненка 1898-1917 рр. – історико-культурний осередок чи зразкове в економічному відношенні господарство? / Надія Миколаївна Товстоляк // Література та культура Полісся: збірник наукових праць. – Вип. 63. Історико-культурний простір та його наповненість окремими явищами. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – С. 229–237.

Відділ збереження документів у м. Ніжин Державного архіву Чернігівської області (ВДАЧОН), ф. 1342, оп. 1, спр. 3.

ВДАЧОН, ф. 1342,оп. 1,спр. 12.

Державний архів Чернігівської області (далі – ДАЧО), ф.145, оп.3, спр.339.

Журналы Борзенского очередного уездного земского собрания. – 1903. – ХХХІХ сессия. – Чернигов: Типография Губернского правления, 1904. – С.108–109.

ВДАЧОН, ф.1342,оп.1,спр.7.

Державний архів Чернігівської області, ф. 707, оп. 227, спр. 110.

ДАЧО, ф. 145, оп. 3, спр. 967.

Державний архів Сумської області, ф. 235, оп. 1, спр. 169.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.