Том 227, № 215 (2014)

Зміст

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ПАРАФІЇВСЬКИЙ МАЄТОК П. ХАРИТОНЕНКА В ІСТОРІЇ ПОВСЯКДЕННОСТІ PDF
Ольга Михайлівна Гайдай
ПОЛІТИЧНА РАДИКАЛІЗАЦІЯ ВЧИТЕЛІВ В УМОВАХ РЕВОЛЮЦІЇ 1905-1907 РР. PDF
Ірина Миколаївна Шешунова, Олена Вікторівна Горбань
ЕТНІЧНІ МЕРЕЖІ ТА ЗОВНІШНІ КОРДОНИ УКРАЇНИ В УМОВАХ АДМІНІСТРАТИВНО- ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РЕФОРМ 20-Х рр. ХХ СТ. PDF
Віктор Ілліч Шабельников
ДІЯЛЬНІСТЬ «ДЖОЙНТА» І «АГРО-ДЖОЙНТА» НА ПІВДНІ УКРАЇНИ ТА У КРИМУ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД PDF
Віктор Олександрович Погромський
РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ PDF
Марія Євгенівна Полякова

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ОЛЬВІЯ ТА ХЕРСОНЕС: ДО ПРОБЛЕМИ МІЖПОЛІСНИХ ВІДНОСИН ПОНТІЙСЬКОГО ПЕРІОДУ PDF
Сергій Сергійович Шеїн
ВІДНОСИНИ КИТАЮ І РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ В КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІЙ СФЕРІ ПЕРІОДУ АНТИЯПОНСЬКОЇ ВІЙНИ (ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.) PDF
Олена Олегівна Сосюкіна
ЗБЕРЕЖЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ ІСПАНЦІВ (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ ТА ШКІЛ СРСР ПІСЛЯ 1939 РОКУ) PDF
Анастасія Олександрівна Хмель
ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ДВОСТОРОННІХ ВІДНОСИН PDF
Людмила Василівна Стрільчук

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

ПОЗИЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР ЩОДО ПРОБЛЕМИ РОЗЗБРОЄННЯ НА СЕСІЯХ ГЕНЕРАЛЬНОЇ АСАМБЛЕЇ ООН PDF
Олена Василівна Кульчицька
БАЛТІЙСЬКИЙ ФАКТОР ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ) PDF
Інна Анатоліївна Туряниця
Вопрос расширения ШОС и перспективы вступления государств-претендентов (2004-2012 гг.) PDF (Русский)
Даря Валеріївна Щербатюк
ЯЛТИНСЬКА ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАТЕГІЯ: ФОРУМ ПЕРЕД ВІЛЬНЮСЬКИМ САМІТОМ PDF
Петро Микитович Тригуб

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

МІЖНАРОДНІ ТА МІЖКОНТИНЕНТАЛЬНІ МІГРАЦІЇ ЄВРЕЇВ У XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ. ЗА ПРАЦЯМИ В. В. ОБОЛЕНСЬКОГО (ОСИНСЬКОГО) PDF
Маріанна Юріївна Ласінська
ЕМІГРАНТСЬКИЙ ПЕРІОД НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ М. ГРУШЕВСЬКОГО (1919-1924 рр.): ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ PDF
Наталя Іванівна Романцова
МУЗИЧНА КУЛЬТУРА ПІВДНЯ УКРАЇНИ НА СТОРІНКАХ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРЕСИ (1950-1960 РР.) PDF
Марина Вікторівна Грибеник
Г. Л. БОНДАРЕВСЬКИЙ ПРО РОЗВИТОК АМЕРИКАНСЬКО-АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИХ ВІДНОСИН У НАФТОВІЙ ГАЛУЗІ (ПЕРША ПОЛОВИНА 90-Х рр. ХХ ст.) PDF
Михайло Валерійович Ширяєв, Людмила Миколаївна Якименко
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ГАРВАРДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ ВІТЧИЗНЯНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ ДО СВІТОВОЇ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ PDF
Наталя Володимирівна Шевченко

КРАЄЗНАВСТВО

Роль сакральної географії у вивченні історії Миколаєва PDF (Русский)
Юрій Вадимович Котляр
ОСОБЛИВОСТІ РАДЯНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПРАВОСЛАВНИХ КУЛЬТОВИХ СПОРУД НА ХЕРСОНЩИНІ В 1943-1965 РР. PDF
Олександр Борисович Татарченко
ПРИЙОМ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ДО ХЕРСОНЩИНИ У 1949 Р. PDF
Анатолій Анатолійович Погорєлов

АРХІВОЗНАВСТВО

«ТИПОВО АМЕРИКАНСЬКІ» АРХІВНІ УСТАНОВИ «ПРОМИСЛОВОГО ПОЯСУ» США (ПІВНІЧНО-СХІДНІ ЦЕНТРАЛЬНІ ШТАТИ: ОГАЙО, ІЛЛІНОЙС, ІНДІАНА, ВІСКОНСИН, МІЧИГАН) PDF
Лариса Леонідівна Левченко

ПЕРШІ КРОКИ В НАУЦІ

ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ 20-х РОКІВ ХХ СТ. ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНЕ СТАНОВИЩЕ КРАЇНИ PDF
Віктор Олександрович Погромський, Світлана Яремчак
ПРОБЛЕМА ОСТРОВІВ СЕНКАКУ (ДЯОЮЙДАО) ТА ЕКСПАНСІОНІСТСЬКІ ПРОЯВИ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ КИТАЮ PDF
Семен Вікторович Бернацький
ЕНЕРГЕТИЧНА СТРАТЕГІЯ КИТАЮ В АФРИЦІ PDF
Катерина Вікторівна Вишневецька