ДІЯЛЬНІСТЬ «ДЖОЙНТА» І «АГРО-ДЖОЙНТА» НА ПІВДНІ УКРАЇНИ ТА У КРИМУ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

Віктор Олександрович Погромський

Анотація


У статті розглядається діяльність організацій «Джойнт» та «Агро-Джойнт» на Півдні України та в Криму в період 1924-1938 рр., коли їх функціонування було офіційно заборонено радянською владою, закриті регіональні представництва, а співробітники в значній кількості репресовані.

Ключові слова


Джойнт; Агро-Джойнт; південь України; Крим; міжвоєнний період; єврейська колонізація; єврейські територіальні утворення; переселення євреїв

Повний текст:

PDF

Посилання


Галузевий Державний архів СБУ. – Ф. 9. – Спр. 36-а. – Арк. 173–176.

Декель-Хен И. Невероятный треугольник: филантропы, комиссары и американская внешняя политика встречаются в Советском Крыму (1922-1937 гг.) / Ионатан Декель-Хен / В поисках рая: о еврейском землеустройстве в Крыму / И. Декель-Хен, Г. Хиллиг. – Симф. : Издательский центр БЕЦ «Хесед Шимон», 2004. – 120 с.

Державний архів в Автономній Республіці Крим. – Ф. 2094. – Оп. 1. – Спр. 10. – Арк. 189.

Диманштейн С. Новый этап продуктивизации еврейской массы / С. Диманштейн // Трибуна. – 1928. – № 17. – С. 1.

Дымшиц В. Исторический шанс. Создание еврейских автономий в Крыму, на Украине и на Дальнем Востоке в 1920-х-1930-х гг. / В. Дымшиц // Создание еврейских автономий в СССР. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://www.ozet.ort.spb.ru/rus/index.php?id=476.

Котляр Ю. В. Колективізація, хлібозаготівлі та Голодомор 1932-1933 рр. – репресивні дії проти сільських етнічних меншин Миколаївщини / Юрій Вадимович Котляр, Ірина Сергіївна Міронова // Реабілітовані історією. Миколаївська область. – Кн. 4. – Київ; Миколаїв. – 2008. – С. 21–26.

Люленчик В. Американський брат Джойнта в России, СССР, СНГ/ В. Люленчик // Газета «Каскад». – 2011. – № 3 (март) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://kackad.com/kackad/?p=9717.

Мещинский С. Медбригада Мосозета во Фрайдорфском районе / С. Мещинский // Трибуна. – 1931. – № 28–29.

Михайловський Т. О. Діяльність єврейського об’єднаного розподільчого комітету «Джойнт» на Миколаївщині у 20-х рр. ХХ ст. / Тимур Олегович Михайловський // Наукові праці. Історія. – Вип. 108. – Том 121. – Миколаїв, 2009. – С. 120–125.

Мицель М. «Последняя глава»: Агро-Джойнт в годы Большого террора / Михаил Мицель. – К. : Дух і Літера, 2012. – 464 с.

Налет на сельскохозяйственную ферму в Ново-Полтавке // Трудовая газета. – Николаев, 1919. – 1 января.

Погромський В.О. Південь України в контексті єврейської колонізації Аргентини кінця XIX – початку ХХ ст. / Віктор Олександрович Погромський // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 52–56.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВОУ). – Ф. 261. – Оп. 1. – Спр. 253. – Арк. 103.

ЦДАВОУ. – Ф. 261. – Оп. 1. – Спр. 59. – Арк. 31.

Dekel-Chen J. Shopkeepers and Peddlers into Soviet Farmers : Jewish Agricultural Colonization in Crimea and South Ukraine, 1924-941 / Jonathan Dekel-Chen. – Thesis (Ph. D.): Brandeis University, 2001. – 198 р.

JDC-NY Archives. – Collection 1921-1932. – File 512А.

JDC-NY Archives. – Collection 1921-1932. – File 516.

JDC-NY Archives. – Collection 1921-1932. – File 528.

JDC-NY Archives. – Collection 1921-1932. – File 536.

Szajkowski Z. The Mirage of American Jewish Aid in Soviet Russia, 1917-1939 / Zosa Szajkowski. – New York, 1977. – 163 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.