Г. Л. БОНДАРЕВСЬКИЙ ПРО РОЗВИТОК АМЕРИКАНСЬКО-АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИХ ВІДНОСИН У НАФТОВІЙ ГАЛУЗІ (ПЕРША ПОЛОВИНА 90-Х рр. ХХ ст.)

Михайло Валерійович Ширяєв, Людмила Миколаївна Якименко

Анотація


У пропонованій статті на основі аналізу вперше введеного до наукового обігу джерела – аналітичної записки професора Г. Л. Бондаревського, розглянуто перебіг російсько-американського суперництва на Південному Кавказі, зокрема в Азербайджані, у нафтовій галузі на прикладі створення нафтотранспортного консорціуму Західних держав і ДНКАР (1993) та підписання «контракту століття» (1994). Як і прогнозував Г. Бондаревський, саме це в подальшому й дозволило Вашингтону не тільки закріпитися в регіоні, але й поставити під свій контроль видобуток і транспортування каспійських вуглеводнів.

Ключові слова


Г. Л. Бондаревський; Азербайджан; Росія; США; консорціум; «контракт століття»; нафта

Повний текст:

PDF

Посилання


Архив Российской академии наук – Ф. Бондаревский Григорий Львович (1920-2003 гг.), находится в процессе описания. Аналитическая записка. «Новый этап в гегемонистской политике США в отношении России и в глобальном масштабе. 20.03.1995» – 18 л.

Гаджиев К. С. Геополитика Кавказа / Камалудин Серажудинович Гаджиев. – М. : Международ. отношения, 2001. – 464 с.

Дарабади П. Кавказ и Каспий в мировой истории и геополитике ХХІ века / Парвин Дарабади. – М. : Издательство «Весь Мир», 2010. – 216 с.

Мамедов Р. Нефтяная дипломатия Баку / Рустам Мамедов // Международная жизнь. – 2001. – № 1. – С. 50–59.

Менон Р. После империи: Россия и Южная часть ближнего зарубежья / Раджан Менон // США. Канада. Экономика – Политика – Культура. – 1999. – № 5. – С. 31–48.

Мурадян И. Азербайджанский фактор в иранской политике США / Игорь Мурадян [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.inosmi.ru/caucasus/20100423/159507343.html.

Никитин А. И. Миротворческие операции: концепции и практика / Александр Иванович Никитин. – М., Международные отношения, 2000. – 187 с.

Чернявский С. И. Внешняя политика Азербайджанской Республики (1991-2005) / Станислав Иванович Чернявский // Кавказ в системе международных отношений. – Тренчин, 2006. – 213 с.

Шайхулліна А. В. Політика США щодо Азербайджану в 1993-2000 рр. / Аліна Валеріївна Шайхулліна : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. – Луганськ, 2012. – 20 с.

Якименко Л. Роль І. Алієва в підписанні «контракту століття» (1994) / Людмила Миколаївна Якименко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (історичні науки). – № 1 (260). – Частина ІІ. – 2013. – С. 75–83.