МІЖНАРОДНІ ТА МІЖКОНТИНЕНТАЛЬНІ МІГРАЦІЇ ЄВРЕЇВ У XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ. ЗА ПРАЦЯМИ В. В. ОБОЛЕНСЬКОГО (ОСИНСЬКОГО)

Маріанна Юріївна Ласінська

Анотація


У статті на основі робіт радянського статистика В. В. Оболенського  проаналізовано  основні міжнародні та міжконтинентальні напрямки переселення євреїв Російської імперії у XIX – на початку XX cm. Подано створену вченим періодизацію міграційних рухів у вказаний проміжок часу. Визначено найважливіші причини міжконтинентальної еміграції єврейського населення з Росії та поза її межами.

Ключові слова


єврейське населення; міжконтинентальна еміграція; імміграція; міграційні рухи; Російська імперія

Повний текст:

PDF

Посилання


Оболенский В. В. Международные и межконтинентальные миграции в довоенной России и СССР / В. В. Оболенский (Осинский). – Москва : Издание ЦСУ СССР, 1928. – 138 с.

Яновский С. Я. Русское законодательство и эмиграция [Текст] / С. Я. Яновский // Журнал Министерства юстиции: Год пятнадцатый. – 1909. – [№ З. Март; № 4. Апрель]. – СПб. : Сенатская типография, 1909. – (Журнал Министерства юстиции; [№ 3 – 4]). – С.87–114.

International migrations / Walter F. Willcox : [in II Volume]. – New York : National Bureau of Economic Research, 1929. – Volume I:

Statistics. – 1112 p.

International migrations / Walter F. Willcox : [in II Volume]. – New York: National Bureau of Economic Research, 1931. – Volume II: Interpretations. – 1125 p.;

Obolensky-Ossinsky Valerian V. Emigrations from and immigration into Russia / Valerian V. Obolensky-Ossinsky // in: Walter F. Willcox (ed.) "International migrations. – New-York : National Bureau of Economic Research, 1931. – vol. 2. – P. 521–580.