РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ

Марія Євгенівна Полякова

Анотація


У статті висвітлено основні напрями та проаналізовано визначальні фактори співробітництва України з Республікою Казахстан у сфері зовнішньої політики. Зокрема, автором зроблено висновок, що у своєму співробітництві сторони досягли необхідних умов для переходу на якісно новий рівень взаємодії – партнерства.

Ключові слова


партнерство; стратегічне партнерство; Республіка Казахстан; енергетичний фактор; енергетична дипломатія

Повний текст:

PDF

Посилання


Дорошко М. Країнознавство країн СНД. Курс лекцій / Микола Савович Дорошко. – К. : Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2006. – 271 с.

Джангужин Р. Н. Новые независимые государства Центральной Азии в системе современных международных отношений / Рустем Н. Джангужин. – К. : НАН України: Інститут світової економіки і міжнародних відносин, 2005. – 580 с.

Мхітарян Н. Стратегічні завдання українсько-казахстанського співробітництва [Електронний ресурс] / Нвер Мнаціканович Мхітарян // Національний інститут стратегічних досліджень. – Режим доступу : ttp://www.niss.gov.ua /Monitor/may/15.htm.

Опімах Р. Є. Нафта Казахстану та українська перспектива / Роман Євгенович Опімах // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 2. – С. 23–32.

Центральна Азія: геостратегічний аналіз та перспективні можливості для України: Монографія / Б. О. Парахонський, Ю. В. Павленко, А. З. Гончарук та ін. ; За ред. Б. О. Парахонського. – К. : НІСД, 2001. – 148 c.

Демин О. Украина – Казахстан: вековая дружба, взаимовыгодное партнерство [Електронний ресурс] / О.Демин // Казахстанская правда. – № 83-84. – 10 августа, 2012. – Режим доступу : http://www.kazpravda. kz/c/1344558532.

Жумабаєв А. Казахстансько-українські відносини: із глибини століть – в успішне майбутнє / Амангельди Жумабаєв // Зовнішні справи. – 2010. – № 1. – С. 8.

Договір між Українською Радянською Соціалістичною Республікою і Казахською Радянською Соціалістичною Республікою [Електронний ресурс] // База законодавчої та судової інформації. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=398_010.

Договір про дружбу та співробітництво між Україною та РК // Офіційний вісник України. – 2007. – № 19. – С. 70; Декларація Президента України Л. М. Кравчука і Президента Республіки Казахстан Н. А. Назарбаєва «Сучасний світ: виклики та небезпеки» // Офіційний вісник України. – 2006 р. – № 43. – С. 337.

Договір про економічне співробітництво між Україною та Республікою Казахстан на 1999 – 2009 роки // Офіційний вісник України. – 2000. – № 21. – С. 5.

Постанова КМУ від 8 листопада 2006 р. № 1572 «Про затвердження Програми диверсифікації джерел постачання нафти в Україну на період до 2015 року. Програма диверсифікації джерел постачання нафти в Україну на період до 2015 року // Урядовий кур’єр. – № 215. – 15 листопада, 2006. – С. 8.

В. Янукович: Украина выступает за обсуждение в рамках ОБСЕ инициативы подготовки нового договора о Европейской безопасности [Электронный ресурс] // Пресс-служба Президента Украины В. Януковича. – 31 марта, 2010. – Режим доступа : http://www.president.gov.ua/ru/news/16817.html.

Краткий отчет ГА ООН: Действие атомной радиации. – Нью – Йорк. – 22 октября, 1997. – С. 5.

Указ Президента України «Про проведення Року Республіки Казахстан в Україні» від 10.01.2006 [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1/2006.

Угодa між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан про принципи співробітництва в нафтогазових галузях [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=398_006; Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Казахстан про співробітництво щодо поставок казахстанської нафти в Україну та її транзиту територією України [Електронний ресурс] // законодавство України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/398_064.

Микола Азаров: Україна і Казахстан мають значний потенціал для активізації двосторонньої співпраці [Електронний ресурс] // Інститут зовнішньої політики України. – Режим доступу : http://fpri.kiev.ua/?p=9825.

Глава держави: Україна хотіла б отримати статус спостерігача в ШОС [Електронний ресурс] // Прес-служба Президента України В. Януковича. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/news/25123.html.

Стратегічні партнери України: декларації та реалії (Аналітична доповідь УЦЕПД) // Національна безпека і оборона. – 2000. – № 12. – С. 7.