ОСОБЛИВОСТІ РАДЯНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПРАВОСЛАВНИХ КУЛЬТОВИХ СПОРУД НА ХЕРСОНЩИНІ В 1943-1965 РР.

Олександр Борисович Татарченко

Анотація


У статті, на основі архівних джерел, мова йде про повоєнну політику радянської держави щодо культових споруд Руської православної церкви, для якої спочатку були притаманні ліберальні риси, а потім вона набула форм адміністративного наступу на матеріальну базу церкви.

Ключові слова


православна церква; релігійна громада; держава; рада; політика; майно

Повний текст:

PDF

Посилання


Державний архів Херсонської області (Далі – ДАХО), ф.Р. 3727, оп. 1, спр. 1.

Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь в ХХ веке / Михаил Витальевич Шкаровский. – М. : Вече, Лепта, 2010. – 480 с.

Цыпин Владислав, протоиерей. История русской церкви 1917-1997. Книга девятая / Владислав Александрович Цыпин. – М. : Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1917. – 832 с.

ДАХО, ф.Р. 3727, оп. 1, спр. 95.

Михайлуца М. І. Православна церква на Півдні України в роки Другої світової війни (1939-1945) / Микола Іванович Михайлуца. – Одеса : Вид-во «ВМВ», 2008. – 392 с.

ДАХО, ф.Р. 1979, оп. 12, спр. 5.

ДАХО, ф.Р. 3727, оп. 1, спр. 126.

ДАХО, ф.Р. 3727, оп. 1, спр. 97.

ДАХО, ф.Р. 3727, оп. 1, спр. 121.

ДАХО, ф.Р. 3727, оп. 1, спр. 121.

ДАХО, ф.Р. 1979, оп. 12, спр. 14.

ДАХО, ф.Р. 1979, оп. 12, спр. 14.

ДАХО, ф.Р. 1979, оп. 12, спр. 28.

ДАХО, ф.Р. 3727, оп. 1, спр. 135.

ДАХО, ф.Р. 1979, оп. 12, спр. 94.

Там само.

Там само.

ДАХО, ф.Р. 1979, оп. 12, спр. 152.

ДАХО, ф.Р. 3727, оп. 1, спр. 152.

Історія релігії в Україні : [навчальний посібник] / А. М.

Колодний, П. Л. Яроцький, Б. О. Лобовик та ін. ; За ред. А. М. Колодного, П. Л. Яроцького. – К. : Т-во «Знання», КОО, 1999. – 736 с.

ДАХО, ф.Р. 1979, оп. 12, спр. 260.

ДАХО, ф.Р. 1979, оп. 12, спр. 237.

ДАХО, ф.Р. 1979, оп. 12, спр. 272.

ДАХО, ф.Р. 3727, оп. 1, спр. 121.

ДАХО, ф.Р. 1979, оп. 12, спр. 281.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.