ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ 20-х РОКІВ ХХ СТ. ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНЕ СТАНОВИЩЕ КРАЇНИ

Віктор Олександрович Погромський, Світлана Яремчак

Анотація


У статті проаналізовано політико-економічну ситуацію в Радянській Україні на початку 20-х років ХХ століття, її вплив на соціально-гуманітарне становище в країні. Висвітлюються особливості соціально-економічних перетворень в умовах встановлення радянської влади на українських землях, а також демонструється пряма залежність між голодом 1921-1923 років та системою більшовицького правління в УСРР.

Ключові слова


Українська Соціалістична Радянська Республіка; політико-економічна ситуація; радянська влада; нова економічна політика; «воєнний комунізм»; продрозкладка; голод

Повний текст:

PDF

Посилання


Веселова О. М. Голодомори в Україні, 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947: Злочини проти народу / Олександра Михайлівна Веселова, Василь Іванович Марочко, Ольга Миколаївна Мовчан. – 2-е вид., допов. – К. – Нью-Йорк : Видавництво М. П. Коць, 2000. – 174 с.

Ленін В. І. Повне зібрання творів / Володимир Ілліч Ленін. – Т. 44. – М., 1977. – С. 67.

Гавен Ю. П. Последствия голода / Юрій Петрович Гавен // Красный Крым. – 1923. – 13 февраля. – С. 9–11.

Лифшиц М. Продовольственное положение / Михаил Лифшиц // Красный Крым. – 1921. – 11 мая. – С. 5.

Кульчицький С. В. Між двома війнами / Станіслав Владиславович Кульчицький // Український історичний журнал. – 1991. – № 2. – С. 4.

Кульчицький С. В. Комунізм на Україні: перше десятиріччя (1919-1928) / Станіслав Владиславович Кульчицький – К., 1996. – С. 193.

Панчук М. И. 20-30-е: документы, факты, свидетельства / Май Іванович Панчук, С. С. Дибров // Коммунист Украины. – 1990. – № 4. – С. 70–71.

Турченко Ф. Південна Україна: модернізація, світова війна, революція / Федір Турченко, Ганна Турченко. – К., 2003. – 304 с.

Мовчан О. М. Голод 1921-1923 рр. на Україні / Ольга Миколаївна Мовчан // Український історичний журнал. – 1990. – № 10. – С. 32–44.

Сербин Р. Голод 1921-1923 і українська преса в Канаді. Українсько-канадський дослідчо-документаційний центр. Інститут української археографії Академії наук України / Роман Сербин. – К., 1992. – 704 с.

Боєчко В. Кордони України: Історія та проблеми формування (1917-1940 роки) / В. Боєчко, О. Ганжа, Б. Захарчук // Український історичний журнал – 1992 . – С. 8.

Там само.

Кульчицький С. УСРР в добу НЕПу / Станіслав Кульчицький // Історія України: нове бачення. – У 2-х томах – К. : Україна, 1995. – Т. 2. – С. 465.

Там само. – С. 195.

Там само. – С. 200.

Кравченко В. Україна у 20-30 роки ХХ ст.: Мовою документів та очевидців / Володимир Кравченко, Юрій Красноносов, Петро Панченко, Анатолій Перепелиця. – Донецьк : Україна, 2002. – 288 с.

Безкровна війна. Мовою архівних документів про голод 1921–1923, 1932–1933 рр.: Документи і матеріали. ДАКО. – Кіровоград, 2003. – С. 86.

Там само – С.10.

Сергійчук В. Голод 1921-1923 років / Володимир Сергійчук // Національний музей-заповідник «Битва за Київ у 1943 році» – 28 Грудня 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.battleforkyiv.org.ua/index.php?go=News&in=view&id=1947.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.