УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ГАРВАРДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ ВІТЧИЗНЯНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ ДО СВІТОВОЇ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ

Наталя Володимирівна Шевченко

Анотація


Статтю присвячено аналізу вкладу Українського наукового інституту Гарвардського університету США у становлення історії України як академічної дисципліни західної гуманітарної науки, модернізації сучасної вітчизняної історіографії. Автор доходить висновку, що за сорок років існування цей  інститут цілком виправдав сподівання його засновників і став авторитетною академічною установою в США, визнаним міжнародним центром україністики, важливим чинником українського інтелектуального життя і інтеграції вітчизняної історіографії до світової історичної науки.

Ключові слова


Гарвардський університет; Український науковий інститут; українські студії; США; історія України; Інститут Критики; Київ; модернізація; вітчизняна історіографія; інтеграція; світова історична наука

Повний текст:

PDF

Посилання


www.huri.harvard.edu/ about-huri/history.html.

www.huri. harvard.edu./library.html.

www.huri.harvard.edu/ about-huri/personal.html

Роман Шпорлюк. Росія, Україна і розпад Советського Союзу. – Стенфорд, 2000

Імперія та нації. З історичного досвіду України, Росії, Польщі та Білорусі. – Київ : Дух і літера, 2000

Ігор Шевченко. Україна між Сходом і Заходом. – Львів, 2001

Григорій Грабович – головний редактор часопису і Інституту «Критики». Автор творів: Поет як міфотворець. – Київ : Критика,1998.; Тексти і маски. – Київ : Критика, 2005; До історії української літератури. – Київ : Критика, 2003

Сергій Плохій. Наливайкова віра. Козаки та релігія в ранньомодерній Україні. – Київ : Критика, 2005; Його ж. Великий переділ: незвичайна історія Михайла Грушевського. – Київ : Критика, 2009

Зенон Когут. Російський централізм і українська автономія: ліквідації Гетьманщини. 1760-1830 (1996); Його ж. «Коріння ідентичності. Студії з ранньомодерної та модерної історії України. – Київ : Критика, 2004.

www.huri.harvard.edu/ huri/huri-faculty.html.

www.huri.harvard.edu/ summer intership.html.

Ларі Вульф. Винайдення Східної Європи. Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва. – Київ : Критика, 2008.

www.huri.harvard.edu/huri courses.html; Harvard University . Graduate School of Arts and Sciences. 2000-2001. Program in the Social Sciences-Cambridge, MA, 2000-s. 42, 68–69.

www.huri.harvard.edu/ pubs/ publications-catalog.html; www.huri.harvard.edu/pubs/hus/hus-index/70-contents-by-volumes.html.

www.huri.harvard.edu/ library/ reproduction of library-material.html.

www.huri.harvard.edu/ about-huri/standing Committee on Ukrainian- studies.html.

www.huri.harvard.edu/.grant program/ fellowshihs html.

www.huri.harvard.edu/about huri/programs.html; Harvard Ukrainian Studies. Volume XXY, Number3/4, Fall 2001. – Критика. – 2006. – № 4. – С. 8.

www.huri.harvard.edu/research programs/ conferenses/ seminars.html. – Критика. – 2005. – № 10; 2010. – № 3–4.

Г. Панакін. Архів Скоропадських. Фамільні архіви української еліти другої половини ХVII-ХХ ст. та архівна спадщина роду Скоропадських / Г. Панакін. – К., 2004 // Критика. – 2006. – № 4. – С. 14.

Архівні та рукописні збірки Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка в Національній бібліотеці у Варшаві. Каталог – інформатор». – Варшава – Львів – Нью – Йорк : Український архів, 2005 // Критика. – 2006. – №7.-8. – С.25.

Критика. – 2000. – № 12. – С. 19.

«HURI NEWS. Ukrainian Research Institute Harvard University» Fall, 1999. www.huri.harvard.edu/ huri-fellowships – 2000-2013.html.

Критика. – 2000. – № 12. – С.18–21.

Кравченко В. Україна, Росія, імперія. Вибрані статті з модерної історії та історіографії / Володимир Васильович Кравченко. – Київ : Критика, 2011.

Едвард Кінан. Російські історичні міфи. – Київ : Критика, 2001. – С.5–13. Критика. – 1997. – № 1. – С. 3.

Шевченко Н. В. Гарвардський університет: традиція досконалості / Наталя Володимирівна Шевченко // Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – Вип.15. – С. 175–183; Її ж:.Гендер у дзеркалі історії та перспективи розвитку гендерних студій в Україні // Український історичний журнал. – 2001. – № 1. – С. 30–40; № 2 – С. 36–48; Її ж Політика і гендер. Програма лекційного курсу і семінарських занять // Гендерні і жіночі курси у вищих навчальних закладах України. Програма курсів. – Миколаїв, 2002. – С. 5–25; Її ж. Гендерні студії в Україні // Наукові праці МДГУ ім. Петра Могили. Політичні науки. Вип. 10. – Миколаїв, 2002. – С. 55–65; Її ж. Жіночі та гендерні університетські курси (зарубіжний досвід та перспекиви їх інституалізації у вітчизняній вищій освіті // Наукові праці МДГУ ім. Петра Могили. Історія, техніка, екологія, педагогіка, політологія. Вип. 2(3). – Миколаїв, 2002. – С. 37–39; Її ж. Гендерна модель українського суспільства епохи середньовіччя та ранньомодерного часу (до питання про типологію) // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Т. 88. Вип. 75. Історичні науки. – Миколаїв : Вид-во МДГУ імені Петра Могили, 2008. – С. 18–25. www.krytyka.kiev.ua.; Критика. – 2009. – № 1–2. – С. 1.

Європа – минуле і майбутнє. Візії та ревізії. Матеріали міжнародної конференції пам’яті Єжи Гедройця. – Київ : Критика, 2009. Критика. – 2009. – № 1–2. – С. 40.