Роль сакральної географії у вивченні історії Миколаєва

Юрій Вадимович Котляр

Анотація


У статті розглядається сутність поняття «сакральна географія», як системи знань про співвідношення тих чи інших об’єктів на земній поверхні з категоріями священного. Сакральна географія говорить про неоднорідність Землі  –  про  наявність «центру світу», «осі простору» і «сакральних зон». Територія, на якій зараз розташоване місто Миколаїв, з точки зору сакральної географії відрізняється від історичного бачення тим, що вона є просторовою. За допомогою сакральної географії ми можемо по-новому прочитати досвід минулого, який був здатний до гармонійного співіснування з навколишнім світом.

Ключові слова


сакральність; географія; релігія; простір; Миколаїв; духовність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Бойчук С. В. Народы мира в географии и культуре Николаевской земли [Электронный ресурс] / С. В. Бойчук – Ч. III. Окончание. – Режим доступа : http://www.familyface.org/article.php?id=231.

Громов Д. Сакральная география. Энциклопедия мест силы / Д. Громов. – М. : Ультра. Культура, 2005 – 648 с.

Ивлева И. В. Сакральные топасы Николаева / И. В. Ивлева // VІІ Миколаївська обласна краєзнавча конференція. Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження. – Миколаїв : Можливості Кіммерії, 2008. – С. 221.

«Именовать – город Николаев»: Историко-краеведческий выпуск. – Николаев : Дикий Сад, 1989. – 302 с.

Концепции «Живой Земли». – Режим доступа : http://adonay-forum.com entsiklopediya_svyatilisch_i_mest_silyi/uannxi_wrhsaz/?PHPSESSID=eabbd5c60ad1bfc7ed7cd80dd38c424a;prev_next=prev.

Котляр Ю. В. Город как центр мира: к вопросу об изучении сакральной истории Николаева / Ю. В. Котляр // Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки. – 2010. – Випуск 31. – С. 134–140.

Котляр Ю. В. Сакральні центри Миколаєва (до постановки питання) / Ю. В. Котляр // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 104. – Випуск 91. Історичні науки. – Миколаїв : ЧДУ імені Петра Могили, 2009. – С. 182–187.

Котляр Ю. В. Сакральность в историко-культурной модели города Николаева / Ю. В. Котляр // Материалы Международной научно-теоретической конференции «Социально-политические и культурные проблемы современности». – Симферополь : ДИАЙПИ, 2010. – С. 359–362.

Котляр Ю. В. Сакральные центры города Николаева : историко-мифологический взгляд / Ю. В. Котляр // Докирилловская славянская письменность и дохристианская славянская культура: материалы Второго международного конгресса (12-14 мая 2009 г.) / под общ. ред. В. Н. Скворцова. – Спб. : ЛГУ имени А.С. Пушкина, 2009. – Т. ІІ. – С. 212–220.

Кулаков В. В. Маєстатне місто чи сакральна місцевість? / В. В. Кулаков // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження. ІV Миколаївська обласна краєзнавча конференція. – Миколаїв : Атол, 2002. – С. 190–192.

Остров амазонок. Первая сумма метафизики Крыма [Электронный ресурс] / А. Окара. – Режим доступа : http://exlibris.ng.ru/kraeved/2001-03-22/4_Island.html.

Сакральная география [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://adonay-forum.com /entsiklopediya_svyatilisch_i_mest_silyi/uannxi_wrhsaz/.?PHPSESSID=eabbd5c60ad1bfc7ed7cd80dd38c424a;prev_next=prev.

Труссон П. Сакральное и миф [Электронный ресурс] / П. Труссон. – Режим доступа : http://www.nationalism.org/vvv/trusson-sacral-and-myth.htm.

Фадеева Т. М. Крым в сакральном пространстве: История, символы, легенды / Т. М. Фадеева. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2000. – 304 с.

Элиаде М. Мифы, сновидения, мистерии / М. Элиаде. – M. : REFL-book. – К. : Ваклер, 1996. – 288 с.

Энциклопедия самых мистических городов мира. – М. : Эксмо, 2009. – 512 с.

Sacred Places of a Lifetime: 500 of the World’s Most Peaceful and Powerful Destinations. – Washington, D.C. : National Geographic, 2009. – 400 с.