МУЗИЧНА КУЛЬТУРА ПІВДНЯ УКРАЇНИ НА СТОРІНКАХ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРЕСИ (1950-1960 РР.)

Марина Вікторівна Грибеник

Анотація


У  статті  на  основі дослідження матеріалів регіональних періодичних видань висвітлюється значення музики в культурному розвитку Півдня України 1950-60 рр. Аналізуються основні тенденції, змістовні аспекти та особливості мистецького життя регіону.  Встановлюється ступінь взаємодії між визначеною галуззю культури і пресою.

Ключові слова


музичне мистецтво; художня самодіяльність; критика; стаття

Повний текст:

PDF

Посилання


Макаренко О. П. Нариси з історії етномузичної культури Півдня України [Текст] : навч. посібник для вузів / О. П. Макаренко. – Миколаїв : МДПУ, 2001. – 167 с.

Маркова О. Культурологічні аспекти музичної україністики і музикознавчі традиції Одеси / О. Маркова // Українське музикознавство. – К., 2000. – Вип. 29. – С. 47–53.

Крижановська Н. Є. Народно-хорове мистецтво Миколаївщини як складова регіональної культури / Н. Є.Крижановська // Гуманітарно-економічні дослідження. Збірник наукових праць. – Миколаїв-Одеса. ТОВВіД. 2008. Том 5. – С. 204–208.

Правда. – 1948. – 11 февраля. Південна правда. – 1954. – 24 липня.

Наддніпрянська правда. – 1954. – 10 червня.

Південна правда. – 1951. – 6 березня.

Там само.

Південна правда. – 1952. – 20 січня.

Там само.

Чорноморська комуна. – 1953. – 11 лютого.

Наддніпрянська правда. – 1955. – 27 вересня.

Південна правда. – 1954. – 6 липня.

Наддніпрянська правда. – 1954. – 21 червня.

Південна правда. – 1954. – 11 липня.

Південна правда. – 1956. – 27 травня.

Знамя коммунизма. – 1955. – 26 января.

Південна правда. – 1953. – 30 жовтня.

Наддніпрянська правда. – 1954. – 7 липня.

Правда. – 1958. – 8 июня.

Комсомольська іскра. – 1959. – 23 серпня.

Знамя коммунизма. – 1964. – 31 декабря.

Південна правда. – 1964. – 20 квітня.

Знамя коммунизма. – 1963. – 15 декабря.

Чорноморська коммуна. – 1964. – 17 листопада.

Чорноморська комуна. – 1963. – 24 лютого.

Південна правда. – 1964. – 28 квітня.

Робітнича газета. – 1967. – 29 вересня.

Культура і життя. – 1967. – 28 вересня.

Радянська Україна. – 1967. – 29 вересня.

Соціалістична культура. – 1965. – № 6.

Південна правда. – 1955. – 16 жовтня.

Бугская заря. – 1956. – 25 ноября.

Наддніпрянська правда. – 1964. – 17 травня.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.