ЕМІГРАНТСЬКИЙ ПЕРІОД НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ М. ГРУШЕВСЬКОГО (1919-1924 рр.): ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ

Наталя Іванівна Романцова

Анотація


У статті розглядаються питання щодо висвітлення українськими істориками науково-організаційної діяльності М. Грушевського в часи його перебування в еміграції. З’ясовано різні підходи вчених щодо причин від’їзду за кордон. Проаналізовано історіографічні оцінки щодо утворення Українського соціологічного інституту, наукової, публіцистичної, видавничої діяльності видатного  історика, зазначено ступінь впливу його політичних поглядів на плідну працю цього періоду.

Ключові слова


емігрантський період; історіографічний аналіз українських дослідників; напрямки діяльності; Український соціологічний інститут

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонович М. Лист М. Грушевського до Т. Починка ( З матеріалів музею-архіву ім. Д.Антоновича при УВАН у Нью-Йорку, США) / Мирослав Антонович // Великий українець. – К., 1992. – С. 292 – 293.

Бутич І. Михайло Грушевський – археограф / Іван Бутич // Михайло Грушевський Збірник наукових праць і матеріалів

Міжнародної ювілейної конференції, присвяченої 125-й річниці від дня народження Михайла Грушевського. – Львів : «НТШ», 1994. – С. 50–58.

Верба І. В. Грушевський Михайло Сергійович / Ігор Володимирович Верба // Енциклопедія історії України. – Т. 2. – К. : Наукова думка, 2005. – С. 232–235.

Винар Л. Життя і наукова діяльність Михайла Грушевського / Любомир Винар // Український історик. – 1966. – № 1–2. – С. 15–31.

Галій М. Від видавництва / М.Галій // Грушевський М. Вибрані праці видано з нагоди 25-річчя з дня його смерті (1934-1959).Нью-Йорк, Гол. Управи ОУРДП в США. –1960. – С. 7–30.

Гирич І. Біля джерел наукового грушевськознавства / Ігор Гирич // На службі Кліо. Збірник наукових праць на пошану Любомира Винара, з нагоди 50-ліття його наукової діяльності. – Київ – Нью-Йорк-Париж-Львів, 2000. – С. 85–93.

Грушевский (Грушевський) Михаил Сергеевич // БСЭ. – Изд. І. – Т. 19. – М. : Советская энциклопедия, 1930. – Ст. 673 – 676.

Грушевский Михаил Сергеевич // БСЭ. – Изд. ІІ. – Т. 13. – М. : Большая Советская энциклопедия, 1952. – С. 145–146.

Грушевський Михайло Сергійович // Українська радянська енциклопедія / Головна редколегія: М. П. Бажан (голов. ред.) та. Інші. – Видання 1. – Т. 3. – К. : Головна редакція укр. рад. енциклопедії, 1960. – С. 509–510.

Грушевський М. Автобіографія. – 1914–1919 / Михайло Грушевський // Великий українець. – К., 1992. – С. 214–219.

Грушевський М. Автобіографія. – 1926 / Михайло Грушевський // Великий українець. – К., 1992. – С. 220–240.

Дашкевич Я. Михайло Грушевський – організатор української національної науки / Я. Дашкевич // Михайло Грушевський Збірник наукових праць і матеріалів Міжнародної ювілейної конференції, присвяченої 125-й річниці від дня народження Михайла Грушевського. – Львів : НТШ, 1994. – С. 93–102.

Жуковський А. Українознавчі студії у Франції / Аркадій Жуковський // Український історик. – 2001. – 1-4 (148–151) Рік ХХХVІІІ. – С. 151–166.

Заброварний С. Економічні погляди Михайла Грушевського / Степан Заброварний // Український історичний збірник. – К., 2008. – Вип.11. – С. 352–368.

Крипۥякевич І. Михайло Грушевський. Життя й діяльність / Іван Крип’якевич // Великий українець: Матеріали з життя та діяльності М. С. Грушевського / Упоряд., підгот. текстів та фотоматеріалів, комент., приміт. А. П. Демиденка ; [Вступ. слово Л. М. Кравчука ; післямова Ф. П. Шевченка]. – К. : Веселка, 1992. – С. 448–483.

Масненко В. Харизма Богдана Хмельницького в осмисленні Михайла Грушевського / Віталій Масненко // На службі Кліо. Збірник наукових праць на пошану Любомира Винара, з нагоди 50-ліття його наукової діяльності. – Київ-Нью-Йорк-Париж-Львів, 2000. – С. 213–141.

Мушинка М. Взаємини Степана Рудницького з Михайлом Грушевським / Микола Мушинка // Михайло Грушевський Збірник наукових праць і матеріалів Міжнародної ювілейної конференції, присвяченої 125-й річниці від дня народження Михайла Грушевського. – Львів: НТШ, 1994. – С. 296–305.

Оглоблин О. Михайло Сергієвич Грушевський (1866-1934) / О. Оглоблин // Український історик. – 1966. – № 1–2. – С. 6–14.

Оглоблин О. Грушевський М. С. / Олександр Оглоблин // Енциклопедія Українознавства. – т. 2. Перевидання в Україні. – К. : Глобус, 1994. – С. 453–455.

Пріцак О. Історіософія Михайла Грушевського / Омелян Пріцак // Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т. 12 кн. (Редкол.: П. С. Сохань (голова) та ін.). – К. : Наукова думка, 1991. – Т.1. – С. XL–LXXIII.

Романів О. Михайло Грушевський і його роль у становленні та розвитку української національної науки (Наукове товариство ім. Шевченка у Львові) / Олег Романів // Михайло Грушевський Збірник наукових праць і матеріалів Міжнародної ювілейної конференції, присвяченої 125-й річниці від дня народження Михайла Грушевського. – Львів : НТШ, 1994. – С. 80–93.

Рубач М. А. Грушевский Михаил Сергеевич / Михайло Абрамович Рубач // Советская историческая энциклопедия. – Т. 4. – М. : Советская энциклопедия, 1963. – Ст. 857–859.

Сисин Ф. «Історія України-Руси» Михайла Грушевського та творення національної історіографії / Франк Сисин // Михайло Грушевський і українська історична наука. Матеріали наукових конференцій, присвячених Михайлові Грушевському. Львів, 24-25 жовтня 1994 р., Харків, 25 серпня 1996 р., Львів, 29 вересня 1996 р. – Львів, 1999. – С. 3–30.

Тельвак В. Діяльність Михайла Грушевського еміграційної доби в дискусіях першої половини 20-х років / Віталій Тельвак // Історіографічні дослідження в Україні : Зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 15. – С. 181–203.

Шевченко Ф. П. М. С. Грушевский: Очерк жизни и научной деятельности / Федір Павлович Шевченко, Валерій Андрійович Смолій // Грушевский М. С. Очерк истории украинского народа / Сост. и ист-биогр. очерк Ф. П. Шевченко, В. А. Смолия; Примеч. В. М. Рычки, А. И. Гуржия. – 2-е изд. – К. : Лыбедь, 1991. – 400 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.