Євгеній (Булгаріс) як перший архієрей Слов’янської і Херсонської єпархії

Наталя Миколаївна Діанова

Анотація


У статті розглядається формування та розвиток наукових інтересів Євгенія (Булгаріса). Аналізується його діяльність на чолі новоутвореної Слов’янської і Херсонської єпархії. Досліджено роль архієпископа в заснуванні Полтавської духовної семінарії.


Ключові слова


архієпископ; Євгеній (Булгаріс); православна церква; єпархія; семінарія; наука; освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Беднов В. А. Краткое историческое известие о Славенской епархии, ныне именуемой Екатеринославскою, ея архиереях и семинарии / Примечания В. Беднова // ЛЕУАК. – 1909. – Вып. 5. – С. 133–156.

Неводчиков Н. Евгений Булгарис, архиепископ Славенский и Херсонский / Священник Николай Неводчиков // Прибавление к Херсонским епархиальным ведомостям (далі: Приб. к ХЕВ). – 1875. – № 7. – С. 227–235; № 11. – С. 362–376; № 12. – С. 385–417; № 13. – C. 425–442.

Скворцов В. Евгений Булгарис, первый Архиепископ Славянский и Херсонский / В. Скворцов // Полтавские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. – 1877. – № 22. – С. 961–996; № 24. – С. 1118–1136.

Стадницкий А. Гавриил Банулеско-Бодони, экзарх Молдо-Влахийский (108-1812 гг.) и митрополит Кишиневский (1813-1821 гг.) / А. Стадницкий. – Кишинев: тип. Э. Шлиомовича, 1894. – 374 с., LІV с.

Тригуб О. П. Історія Херсонської єпархії (1775-1918 рр.) : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 (на правах рукопису) / О. П. Тригуб. – Миколаїв. 2000. – 242 с.

Лиман І. І. Російська православна церква на півдні України останньої чверті ХVІІІ – середини ХІХ ст. / І. І. Лиман. – Запоріжжя : РА Тандем – У», 2004. – 488 с.

ПСЗРИ-І. – Т. ХХ. – С. 206–207.

Неводчиков Н. Евгений Булгарис, архиепископ Славенский и Херсонский / Священник Николай Неводчиков // Приб. к ХЕВ. – 1875. – № 7. – С. 227–235.

Неводчиков Н. Евгений Булгарис, архиепископ Славенский и Херсонский / Священник Николай Неводчиков // Приб. к ХЕВ. – 1875. – № 11. – С. 362–376.

Неводчиков Н. Евгений Булгарис, архиепископ Славенский и Херсонский / Священник Н. Неводчиков // Приб. к ХЕВ. – 1875. – № 12. – С. 385–417.

Никольский М. И. Столетие Екатеринославской епархии / М. И. Никольский // Екатеринославские епархиальные ведомости. Отдел неофициальный. – 1876. – № 18. – С. 273–288.

Діанова Н. М. Внесок вищого православного духовенства Південної України у розвиток історичної науки і освіти (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) : [монографія] / Н. М. Діанова. – Одеса : Фенікс, 2012. – 319 с.