Том 241, № 229 (2014)

Зміст

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Дворянство в системі комітатського управління на Закарпатті у ХVІ-ХVІІ ст. PDF
Ласлов Ласлович Зубанич
Євгеній (Булгаріс) як перший архієрей Слов’янської і Херсонської єпархії PDF
Наталя Миколаївна Діанова
Діяльність єврейської благодійної організації Джойнт на Кіровоградщині у 1920-х роках PDF
Віктор Олександрович Погромський
До проблеми формування кримської ділянки російсько-українського кордону у 1920-х рр. PDF
Владилена Володимирівна Сокирська
Ліквідація колишніх поміщиків України у 1920-х рр. PDF
Альона Анатоліївна Устенко
Діяльність єпархіальної адміністрації в Південній Бессарабії у 1941-1944 рр. PDF
Микола Іванович Михайлуца
Лояльність/опозиційність Російській імперії дворянських депутатських зібрань Правобережної України (кінець ХVІІІ – перша третина ХІХ ст.) PDF
Ігор Дмитрович Фицик

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Просопографічний портрет іноземних консулів Чорноморсько-Азовського регіону Російської імперії (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) PDF
Людмила Анатоліївна Вовчук
Формування політичного плюралізму і демократизація країн колишнього соціалістичного блоку (на прикладі Угорщини та України) PDF
Василь Васильович Беликанич
Фашизм в Європі та Азії 1920-1930-х років: з позиції історіософічної реконструкції PDF
Тетяна Михайлівна Пронь
«Мій кращий друг... Ріббентроп» (пакт 23 серпня 1939 року: зрада, дипломатія, перемога, поразка...) PDF
Сергій Вікторович Пронь

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Еволюція ядерних програм Ірану за президентства Махмуда Aхмадінежада PDF
Катерина Ігорівна Волинець
Принцип нейтралітету в зовнішній політиці Швейцарії PDF
Ольга В’ячеславівна Ерднієва
Близькосхідна політика США на сучасному етапі PDF
Петро Микитович Тригуб, Вікторія Володимирівна Віхоть
Відносини Соціалістичної Республіки В’єтнам та ЄврАзЕС PDF
Анастасія Ігорівна Фісунова
Культурно-гуманітарне співробітництво Держави Ізраїль та Республіки Білорусь у 2000-ні рр. PDF
Світлана Юріївна Чебан

АРХЕОЛОГІЯ

Проблема зародження греко-варварських контактів у Північному Причорномор’ї в архаічний період PDF
Сергій Сергійович Шеїн

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Приватно-публічні актові матеріали як джерело для дослідження повсякденного життя греків Північного Приазов’я у ХІХ ст. PDF
Світлана Сергіївна Арабаджи
Київська наукова школа М. Грушевського: висвітлення проблеми в українській історіографії PDF
Наталя Іванівна Романцова
Діяльність українських громад наприкінці 50-х – на початку 60-х рр.ХІХ ст. у працях істориків 20-х рр. ХХ – на початку ХХІ cт. PDF
Ірина Клєр
Проблеми історії соціально-економічних відносин на теренах України в науковій спадщині О. П. Погребенського (1905-1979) PDF
Валерій Валерійович Левченко
США – Китай. Відносини 1945-1990 рр.: сучасна російська і українська історіографія PDF
Олег Володимирович Іванов

КРАЄЗНАВСТВО

Внесок видатного вченого С. Й. Макарова у дослідженні Чорного моря у другій половині ХІХ ст. PDF
Тетяна Сергіївна Мітковська
Міжповітові земські лікарські дільниці в Херсонській і Таврійській губерніях PDF
Валерій Семенович Єрмілов
Преса Півдня України про стан і завдання кінематографічної галузі України (1950-1960-ті рр.) PDF
Марина Вікторівна Грибеник

РЕЦЕНЗІЇ

Настільна книга пересічних українців та їхніх політиків: Рецензія на книгу д-ра іст. наук, проф. ДонНУ Моргуна В. А. «МАР. «Поэма вольного народа»: Вступ до сакральної історії України» PDF
Олександр Петрович Тригуб