Діяльність єврейської благодійної організації Джойнт на Кіровоградщині у 1920-х роках

Віктор Олександрович Погромський

Анотація


У статі розглядається діяльність американської благодійної організації Джойнт та її відокремленого підрозділу Агро-Джойнт на території Кіровограда та прилеглих територій у 20-30-х рр. ХХ ст. Зокрема, в поданому дослідженні знайшла відображення діяльність зазначених організацій з подолання голоду, надання медичної та соціальної допомоги, підтримки шкільних та дошкільних навчальних закладів регіону, відновлення постраждалої інфраструктури населених пунктів, надання адресної допомоги нужденним громадянам та сім’ям регіону.


Ключові слова


Кіровоград; Єлисаветград; Зінов’євськ; Кірово; Джойнт; Агро-Джойнт; АРА; голод 1921-1923 рр.; гуманітарна допомога

Повний текст:

PDF

Посилання


Всесоюзная перепись населения 1926 года. – М. : Издание ЦСУ Союза ССР, 1928-29. – Т. 1. – С. 303.

Еврейские земледельческие колонии Юга Украины и Крыма. В. Яловецький. Еврейская земледельческая колония Громоклей [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.evkol.nm.ru/gromokley.htm.

Каминский Я. И. Минувшее проходит предо мною…: Избранное из личного архива / Я. И. Каминский / лит. запись Г. Л. Малиновой. – Одесса : Аспект, 1995. – 162 с.

Михайловський Т. О. Діяльність єврейського об’єднаного розподільчого комітету «Джойнт» на Миколаївщині у 20-х рр. ХХ ст. / Т. О. Михайловський // Наукові праці. Історія. – Вип. 108. – Т. 121. – Миколаїв, 2009. – С. 120–125.

Михайловський Т.О. Діяльність міжнародних організацій на Миколаївщині у 20-х рр. ХХ ст. / Т. О. Михайловський // Краєзнавство: науковий журнал. – 2010. – Ч. 4. – C. 150–161.

Михайловський Т. О. Міжнародні організації на Півдні України у 1920-х роках: джерела із колекції США / Т. О. Михайловський // Наукові праці. Історія. – Вип. 127. – Т. 140. – Миколаїв, 2010. – С. 132–135.

Мицель М. Последняя глава: Агро-Джойнт в годы Большого террора / М. Мицель. – К. : Дух і Літера, 2012. – 464 с.

Погромський В. О. Діяльність Джойнта на Півдні Російської імперії та підконтрольній радянській владі територіях (1914-1920-ті рр.) / В. О. Погромський // Південна Україна у міжнародних відносинах: історія та сучасність. Збірник матеріалів V регіональної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених / За ред. О. П. Тригуба, Т. Є. Богданової. – Миколаїв, 2012. – С. 34–38.

Погромський В. О. Діяльність «Джойнта» та «Агро-Джойнта» в Україні та Криму у міжвоєнний період / В. О. Погромський // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – Вип. 215. – Т. 227: Історія. – С. 23–28.

Погромський В. О. Політико-економічна ситуація в радянській Україні на початку 20-х рр. ХХ ст. та її вплив на соціально-гуманітарне становище країни / В. О. Погромський, С. П. Яремчак // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – Вип. 215. Т. 227: Історія. – С. 130–134.

Про заходи до увічнення пам’яті тов. Кірова С. М. на Україні // Пролетарська правда. – 1934. – 28 грудня (№ 298 (3900)). – С. 1.

Тригуб О. П. Діяльність «Джойнта» на Херсонщині у 20-х рр. ХХ ст. / О. П. Тригуб // Історичні мідраші Північного Причорномор’я. – Випуск ІІ. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції / Гол. ред. М. М. Шитюк. – Миколаїв : Видавець П. М. Шамрай, 2013. – С. 434–447.

J.C.A. A stock of Agro-Joint building materials on the banks of the Ingulets river // Joint Distribution Committee, New York Archives, File 382339.

J.C.A. Car-refrigerator for cheese products // Joint Distribution Committee, New York Archives, File 384154.

J.C.A. Letter from Accounting Department, Berlin to Joint Distribution Committee, New York, Subject: S. R. Sp. 69 – $411. – Elizavetgrad Rel. of Philadel., S. R. Sp. 70 – $150. – Elizavetgrad Benev. Assn. // Joint Distribution Committee, New York Archives, Collection: Records of the American Jewish Joint Distribution Committee 1921-1932, Sub Collection: Countries and Regions, Record Group: USSR, Series: USSR: Localities, File 357303.

J.C.A. Letter from Headquarters, American Jewish JDC, Moscow to Landsmanschaften Bureau., Subject: Alexandria. // Joint Distribution Committee, New York Archives, Collection: Records of the American Jewish Joint Distribution Committee 1921-1932, Sub Collection: Countries and Regions, Record Group: USSR, Series: USSR: Localities, File 355910.

J.C.A. Letter from Headquarters, American Jewish JDC, Moscow to Landsmanschaften Bureau., Subject: Report on Alexandria (Gubernia of Exaterinoslaw) // Joint Distribution Committee, New York Archives, Collection: Records of the American Jewish Joint Distribution Committee 1921-1932, Sub Collection: Countries and Regions, Record Group: USSR, Series: USSR: Localities, File 355912.

J.C.A. Letter from Headquarters, American Jewish JDC, Moscow to Landsmanschaften Bureau, Subject: Report on Alexandroavsk (Gubernia of Ekaterinoslav) // Joint Distribution Committee, New York Archives, Collection: Records of the American Jewish Joint Distribution Committee 1921-1932, Sub Collection: Countries and Regions, Record Group: USSR, Series: USSR: Localities, File 355922.

J.C.A. Letter from Joint Distribution Committee, Letter from Joint Distribution Committee, New York Landsmanschaften to Attention: Mr. D.J. Schweitzer, Subject: S.R. Sp. #69-$411 – Elizavetgrad Relief of Philadelphia. // Joint Distribution Committee, New York Archives, Collection: Records of the American Jewish Joint Distribution Committee 1921-1932, Sub Collection: Countries and Regions, Record Group: USSR, Series: USSR: Localities, File 357300.

J.C.A. Letter from Joint Distribution Committee, New York to Joint Distribution Committee, Vienna Attention: Dr. Bernard Kahn, Subject: S.R. Sp. #66-#300 – Elizavetgrad Ladies Benev, Assn. // Joint Distribution Committee, New York Archives, Collection: Records of the American Jewish Joint Distribution Committee 1921-1932, Sub Collection: Countries and Regions, Record Group: USSR, Series: USSR: Localities, File 357297.

J.C.A. Letter from Joint Distribution Committee, New York to Joint Distribution Committee, Letter from Joint Distribution Committee, New York Landsmanschaften Bureau to Attention: Dr, Boris D. Bogen, Subject: S. R Sp. #52-#300 – Elizavetgrad Relief of New York // Joint Distribution Committee, New York Archives, Collection: Records of the American Jewish Joint Distribution Committee 1921-1932, Sub Collection: Countries and Regions, Record Group: USSR, Series: USSR: Localities, File 357298.

J.C.A. Letter from Representative JDC, Ekaterioslav to Headquarters JDC, Moscow., Subject: Alexandria // Joint Distribution Committee, New York Archives, Collection: Records of the American Jewish Joint Distribution Committee 1921-1932, Sub Collection: Countries and Regions, Record Group: USSR, Series: USSR: Localities, File 355911.

J.C.A. Repair of tractors // Joint Distribution Committee, New York Archives, File 384156.

J.C.A. September 08, 1922, «Report on conditions in the city of Elizavetgrad, Odessa Gubernia» // Joint Distribution Committee, New York Archives, Collection: Records of the American Jewish Joint Distribution Committee 1921-1932, Sub Collection: Countries and Regions, Record Group: USSR, Series: USSR: Localities, File 357296.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.