Внесок видатного вченого С. Й. Макарова у дослідженні Чорного моря у другій половині ХІХ ст.

Тетяна Сергіївна Мітковська

Анотація


У статті висвітлено діяльність видатного вченого, кораблебудівника, флотоводця Степана Йосиповича Макарова – одного з основоположників океанографії як науки. Відображено лише невелику частку життєвого шляху С. Макарова як приклад поєднання наукової творчості з бойовою діяльністю та будівництвом якісно нового флоту. Проаналізовано теоретичну та практичну діяльність із урахуванням високого рівня наукової думки, новизну поглядів та відмінне знання потреб флоту, що мало велике значення для розвитку Чорноморського флоту у другій половині ХІХ ст. Досліджено гідрографічну діяльність на Чорному, Середземному морях та у протоці Босфор, її прикладне значення для подальших бойових дій Чорноморського флоту на цій території. Вказано на прагнення С. Макарова вивчити досвід попередників у питанні гідрографічних досліджень, методологічний підхід проведення досліджень та їх узагальнення. Визначено вагомий внесок С. Макарова у розвиток океанографії у 80-х рр. ХІХ ст. Висвітлено його роль як вмілого аналітика, пропагандиста і популяризатора винаходів та досліджень.


Ключові слова


С. Макаров; Чорне море; Босфор; океанографія; гідрографія; морські карти; лоції; подвійна течія

Повний текст:

PDF

Посилання


Врангель Ф. Ф. Вице-адмирал Степан Осипович Макаров / Ф. Ф. Врангель. – Ч. І. – СПб. : Издательство Главного морского штаба, 1911. – 317 с.

Гидрография Черноморского флота. 1696-1982. Исторический очерк. – Севастополь, 1984. – С. 44–45.

Деятельность вице-адмирала С. О. Макарова в судостроении / Под общей редакцией А. И. Дубравина. – Л. : «Судостроение», 1977. – С. 201–204.

Добровольский А. Д. Адмирал С. О. Макаров – путешественник и океанограф / А. Д. Добровольский. – М. : Географгиз, 1948. – 112 с.

Дремлюг В. В. Степан Осипович Макаров / В. В. Дремлюг // Ученые записки ЛВИМУ им. Адмирала Макарова. – Вып. 1. – 1955.

Дубравин А. И. Степан Осипович Макаров – ученый, флотоводец, океанограф / А. И. Дубравин // Записки по гидрографии. – 1969. – № 1. – С. 54–57.

Зубов Н. Н. Отечественные мореплаватели – исследователи морей и океанов / Н. Н. Зубов. – М. : Географгиз, 1954. – С. 306–309.

История гидрографической службы российского флота. – Т. 1. – СПб., 1997. – С. 401.

Лурье А. С. О. Макаров / А. Лурье. – М. : Воениздат, 1949. – С. 101–110.

Макаров С. О. «Витязь» и Тихий океан. Гидрологические наблюдения, произведенные офицерами корвета «Витязь» во время кругосветного плавания 1886-1889 годов и свод наблюдений над температурою и удельным весом воды Северного Тихого океана / С. О. Макаров. – Т. 1-2. – СПб. : Типография Академии наук, 1894. – Т. 1. – 337 с., Т. 2 – 515 с.

Макаров С. О. «Ермак» во льдах. Описание постройки и плаваний ледокола «Ермак» и свод научных материалов, собранных в плавании / С. О. Макаров. – Ч. 1-2. – СПб. : Типография С-Петербургского акционерного о-ва печатного дела в России, 1901. – 507 с.

Макаров С. О. Об обмене вод Черного и Средиземного морей. Исследование флигель-адьютанта капитана 1 ранга С. О. Макарова. (Читано в заседании физико-математического отдела Академии наук 21 мая 1885 г.) / С. О. Макаров // Записки имп. Академии наук. – Т. 51. – СПб., 1885. – 148 с.

Макаров С. О. О гидрографических работах, произведенных на корвете «Витязь» / С. О. Макаров // Кронштадтский вестник. – 1890. – 13 апреля. № 42. Передруковано у книзі: С. О. Макаров. Документы. Т. 1, под ред. А. А. Самарова, – М. : Воениздат, 1953. – С. 508.

Там же. – С. 275–323.

Островский Б. Г. Адмирал Макаров. Издание второе, исправленное и дополненное / Б. Г. Островский. – М. : Военное издательство Министерства обороны СССР, 1954. – С. 90–95.

Островский Б. Г. Адмирал Макаров. 1848-1904 / Б. Г. Островский. – Л. : «Молодая гвардия», 1951. – С. 115–123.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.