Фашизм в Європі та Азії 1920-1930-х років: з позиції історіософічної реконструкції

Тетяна Михайлівна Пронь

Анотація


Авторка, використовуючи різноманітні дані спеціальної літератури, підіймає актуальні проблеми історії німецького, італійського, японського фашизму, підкреслюючи їх особливості, риси, вади, методи, які заслуговують на особливу увагу та пильність сучасної світової спільноти.


Ключові слова


фашизм; диктатура; Європа; Азія; трансформація; вождізм; влада; боротьба

Повний текст:

PDF

Посилання


VII Конгресс Коммунистического Интернационала и борьба против фашизма и войны. Сб. документов. – М. : Политиздат, 1975. – 412 с.

Botz G. Austo-Marxist interpretation of Fascism / G. Botz // Journal of Contemporary History. – 1976. – Vol. 11. – P. 130–145.

Мазуров И.В. Японский фашизм (теоретический анализ политической призмы в Японии накануне Тихоокеанской войны) / И. В. Мазуров. – М. : Изд-кая фирма «Восточная литература» РАН, 1996. – 158 с.

Словарь иностранных слов. – 18-е изд., стер. – М. : Русск. яз., 1989. – 624 с.

Карманная энциклопедия The Hutchinson. – М. : «Внешсигма», 1995. – 665 с.

Мазуров И. В. Указ. соч. – 158 с.

Пронь С. В. Новітня історія країн Європи та Америки. 1917-1995 роки / С. В. Пронь, В. М. Тевельов : [навчальний посібник] (друге вид.). – Миколаїв : Жовтнева друкарня, 1996. – 256 с.

Кершоу Ян. Гитлер. Серия «След в истории» / Ян Кершоу. – Ростов-на-Дону : «Феникс», 1997. – 320 с.

Бенито Муссолини : Пер. с франц. / Предисл. Л. Белоусова. – М. : АСТ-ПРЕСС 1999. – 128 с.

Там само.

Кершоу Ян. Указ соч.– 320 с.

Танин О. Военно-фашистское движение в Японии / О. Танин, Е. Иоган. – М. : Госиздат, 1933. – 204 с.

Мазуров И. В. Указ. соч. – 158 с.

Кин Ц. И. Итальянский ребус / Ц. И. Кин. – М. : Политиздат, 1991. – 415 с.

Пронь С. В. Вказ. праця. – 256 с.

Бенито Муссолини... Указ. соч. – 128 с.

Давлєтов О. Р. Історія НСДАП і «Третього Рейху» (1933-1945) / О. Р. Давлетов : [практикум]. – Запоріжжя : ЗДУ, 2004. – 106 с.

Бенито Муссолини… Указ. соч. – 128 с.

Кин Ц. И. Итальянский ребус / Ц. И. Кин. – М. : Политиздат, 1991. – 415 с.

Пронь С. В. Європа і сталінська дипломатія 1935-1941 років : [монографія] / С. В. Пронь. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 99 с.

Бенито Муссолини… Указ. соч. – 128 с.

Бланк А.С. Старый и новый фашизм: Политико-социологический очерк / А. С. Бланк. – М. : Политиздат, 1982. – 256 с.

Седнев В. В. Япония: тайфун милитаризма / В. В. Седнев. – К. : Политиздат Украины, 1987. – 199 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.