Приватно-публічні актові матеріали як джерело для дослідження повсякденного життя греків Північного Приазов’я у ХІХ ст.

Світлана Сергіївна Арабаджи

Анотація


Визначено головні складові формуляру приватно-публічних актових джерел. Розглянуті їх інформативні можливості у вивченні повсякденного життя греків Північного Приазов’я. Встановлено, що більшість приватно-публічних документів зберігається в Держархіві Одеської області та Російському державному історичному архіві, залежно від того, до кого звертались греки. Зазначені ключові проблеми, що турбували грецьке населення в буденному житті.


Ключові слова


джерело; приватно-публічні акти; повсякденне життя; греки Північного Приазов’я

Повний текст:

PDF

Посилання


Гедьо А. Актові матеріали другої половини XVII–XIX ст. з історії грецьких громад України в архівосховищах України та Росії / А. Гедьо // Роль етнічних спільнот Донеччини в розбудові української державності. – Донецьк, 2006. – С. 51–60; Її ж. Грецькі громади Ніжина та Північного Приазов’я в актових матеріалах середини ХVІІ–ХІХ ст. / А. Гедьо. – К., 2005. – 416 с.

Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа (1652-1783) / С. А. Калоеров. – Донецк : ООО «Юго-Восток, ЛТД», 2008. – 640 с.

Держархів Одеської області, ф. 1, оп. 83, спр. 71, арк. 11 зв.

Російський державний історичний архів (далі РДІА), ф. 383, оп. 29, спр. 263, 47 арк.

Там само, арк. 1 зв.

Там само, арк. 47 зв.

РДІА., ф 560, оп. 6, спр. 36, арк. 13.

Там само, арк. 12 зв.

Держархів Одеської області, ф. 1, оп. 81, спр. 32.

Держархів Одеської області, ф. 1, оп. 191, спр. 25.

РДІА., ф. 379, оп. 1, спр. 1119.

Держархів Одеської області, ф. 1, оп. 191, спр. 25, арк. 4 зв.

Там само, арк. 16.

Там само, арк. 33.

Держархів Одеської області, ф. 1, оп. 110, спр. 172, арк. 26.

Там само, арк. 49 зв.

Держархів Одеської області, ф. 1, оп. 83, спр. 71.

Держархів Одеської області, ф. 1, оп. 191, спр. 34.

РДІА., ф 1341, оп. 140, спр. 1217.

РДІА., ф 1291, оп. 66, спр. 21.

Держархів Одеської області, ф. 1, оп. 191, спр. 675, арк. 4 зв.

Держархів Одеської області, ф. 1, оп. 109, спр. 103.

Держархів Одеської області, ф. 1, оп. 191, спр. 117.

Держархів Одеської області, ф. 1, оп. 95, спр. 174.

Там само, арк. 12.

Там само, арк. 63.

Держархів Одеської області, ф. 1, оп. 197, спр. 540, арк. 6 зв.

Там само, арк. 19.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.