Ліквідація колишніх поміщиків України у 1920-х рр.

Альона Анатоліївна Устенко

Анотація


На основі архівних документів та літератури досліджується соціально-правовий статус поміщицького класу в Україні після революції 1917 р. і їх остаточна ліквідація радянською владою у кінці 1920-х рр.


Ключові слова


експлуататори; поміщики; дворяни; ліквідація; землевласники; нетрудові орендарі

Повний текст:

PDF

Посилання


Большая Советская Энциклопедия Т. 48. / Гл. ред. Введенский Б. А. – М. : 1957. – 672 с.

Ленін В. І. Розпуск Думи і завдання пролетаріату // В. І. Ленін. Повне зібрання творів. Т. 13. – К. : Політвидав України, 1971. – 548 с.

Турченко Ф. Г. Ліквідація класу поміщиків на Україні / Ф. Г. Турченко // Український історичний журнал. – 1984. – № 6. – С. 18–30.

Рибалка І. К. Аграрні перетворення на Україні в роки громадянської війни. (1919 р.) / І. К. Рибалка. – Харків, 1967. – 192 с.

Рубач М. А. Очерки истории революционных преобразований аграрних отношений на Украине в период проведения Октябрьской революции / М. А. Рубач. – К. : Издательство УССР, 1957. – 455 с.

Темірова Н. Р. Поміщики України в 1861-1917 рр. : соціально-економічна еволюція / Н. Р. Темірова. – Донецьк : ДонНУ, 2007. – 319 с.

Марочко В. І. Соціально-правовий статус колишніх поміщиків в УСРР 1920-х рр. / В. І. Марочко // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Випуск ХVIIІ. – К. : 2010. – 305 с.

Ленін В. І. Про політичну лінію // В. І. Ленін. Повне зібрання творів / Пер. з 5-го рос. видання. – К. : Політвидав України, 1972. – Т. 31. – 645 с.

Валк С. Н. Декреты Советской власти. Т. 1. 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. / С. Н. Валк. – М. : 1957. – 624 с.

Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України (далі – ЗУ України). – 1921. – № 6. – Арк. 172.

ЗУ України. – 1925. – № 68 – 69. – Арт. 387.

ЗУ України. – 1923. – № 33. – Арт. 486.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України). – Ф. 1. – Оп. 3. – Спр. 328. – Арк. 90.

ЦДАВО України. – Ф. 1. – Оп. 2. – Спр. 2682. – Арк. 249.

ЦДАВО України. – Ф. 1. – Оп. 3. – Спр. 330. – Арк. 176.

ЦДАВО України. – Ф.1. – Оп. 3. – Спр. 174. – Арк. 37.

ЦДАВО України. – Ф. 1. – Оп. 3. – Спр. 132. – Арк. 49.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.