Формування політичного плюралізму і демократизація країн колишнього соціалістичного блоку (на прикладі Угорщини та України)

Василь Васильович Беликанич

Анотація


У науковому дослідженні висвітлено передумови, становлення багатопартійної політичної системи на території України та Угорщини, а також особливості перебігу цих процесів. Зроблено спробу дати оцінку демократичним змінам, їх особливостям, різниці перебігу і спільним ознакам.


Ключові слова


демократія; політичний плюралізм; Україна; Угорщина; багатопартійність

Повний текст:

PDF

Посилання


Базовкін Є. Шляхи становлення, форми прояву багатопартійності / Є. Базовкін // Політика і час. – 1991. – № 10. – С. 30.

Білоус А. «Виборчі системи: світовий досвід на українському ґрунті» / А. Білоус // Трибуна. –1993. – № 8-9. C. 22–28.

Білоус А. О. Політико-правові системи: світ і Україна / А. О. Білоус. – К., 2000. – 200 с.

Грицак Я. Нариси з історії України: формування української модерної нації / Я. Грицак. – К., 2000. – С. 220–231.

Даниленко В. М., Шлях до незалежності: громадські рухи й суспільні настрої в УРСР другої половини 1980-х рр. / В. М. Даниленко, М. К. Смольніцька // Український історичний журнал – 2011. – № 4. – С. 7.

Деревінський Василь Українська гельсінська спілка: проблеми розвитку організації / Василь Деревінський. Маґістеріум. – Випуск 41 // Історичні студії. – 2010 – C. 38–43.

Зеленько Г. Трансформація політичних режимів у країнах Вишеградської групи / Г. Зеленько // Політичний менеджмент. – 2010. – С. 85–86.

Кіш Є. Виклик демократії / Є. Кіш // Віче. – 1998. – № 5. – С. 18–24.

Кіш Є. Перехід Угорщини до парламентської демократії (досвід трансформації політичних структур) / Є. Кіш // Політична думка. – 1998. – №1. – С. 27–38.

Кіш. Є. Транчформаційні процеси в країнах Центрально-Східної Європи / Є. Кіш // Актуальні проблеми органів місцевого самоврядування. – Ужгород : УжДУ, 1998. – С. 80.

Кульчицький С. В. Утвердження незалежної України: перше десятиліття / С. В. Кульчицький // Український історичний журнал – 2001 – № 2 – С. 7.

Леонов О. Л. Процес становлення багатопартійності та багатопартійної системи в сучасній Україні та його можливі періодизації / О. Л. Леонов, В. Л. Станкевич // ЧДУ ім. Петра Могили. Наукові праці. Історія. Т. 154 – Вип. 142. – Миколаїв, 2011 – С. 38–44.

Маснюк Н. М. Основні етапи трансформації партійної системи України / Н. М. Маслюк // Трансформація політичних систем держав світу в контексті глобалізації. Маріупольський державний університет. Історичний факультет. 27.03.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://istfak.org.ua.

Рудич Ф. М. Много ли власти нужно власти? (Украина в контексте трансформации политических систем в странах СНГ и Балтии, Центр, и Вост. Европы) / Ф. М. Рудич : [учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений]. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Изд-во «Довіра», 1999. – С. 120.

Скрипнюк О. В. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики. До 10-річчя незалежності України / О. В. Скрипнюк. – К., 2000. – 600 с.

Станкевич В. Багатопартійність у сучасній Україні: короткий огляд процесу становлення та оцінка перспектив / В. Станкевич, А. Бесєдіна // Схід. – 2011. – № 2 (109). – С. 118–123.

Рудич Ф. М. , Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти / Ф. М. Рудич [Колективна монографія]. (2002). – К. : МАУП, 2002. – 488 с.

Шведа Ю. Р. Теорія політичних партій і партійних систем / Ю. Р. Шведа. – Львів : Тріада плюс, 2004. – 528 с.

Шведа Ю. Партії та партійна система України / Ю. Шведа // Львів : ЦПД ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 132 с.

A hálózat ideiglenes tanácsának nyilatkozata 1988 májusában. Elektronikus forrás. // Elérhetőség: //http: //beszelo.c3.hu/cikkek/szabadkezdemenyezesek-halozata

Bihari Mihály. Rendszerváltás és hatalomváltás Magyarországon (1989-1990) / Mihály Bihari // Magyarország politikai évkönyve, 1991 – Bp., 1991-32-47 old.

Fedinec Csilla, Szereda Viktória. Ukrajna Színeváltozása 1991-2008 / Csilla Fedinec, Viktória Szereda. – Kalligram Kiadó, Pozsony, 2009. – 80–86 old.

Grünhut Zoltán, Vörös Zoltán. Az átalakuló világ küszöbén / Zoltán Grünhut, Zoltán Vörös. – Pécs, 2013. – 60–61 old.

Kiss Éva. Magyarország útja a parlamenti demokrácia felé / Éva Kiss. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2010 – 69–72 old.

Lakiteleki Nyilatkozat // Lakitelek 1987. A magyarság esélyei. A a tanácskozás hiteles jegyzőkönyve – Lakitelek: Analógia Kiadó, 2011 – 177–178 old.

Szarvas László. Parlamenti képvielők, pártfrakciók 1988-1998 / László Szarvas // Magyarország évtizedkönyve. A rendszerváltás (1988-1998) I. Kötet. – Lajozsmizse, 1998 – 324–325 old.