Київська наукова школа М. Грушевського: висвітлення проблеми в українській історіографії

Автор(и)

  • Наталя Іванівна Романцова Маріупольський державний університет, Ukraine

Ключові слова:

київська наукова історична школа, науково-організаційна діяльність, радянська історична наука, діаспорні вчені, сучасні українські історики, історіографічний аналіз

Анотація

У статті висвітлюються питання щодо вивчення українськими істориками науково-організаційної діяльності М. Грушевського в середині – другій половині 1920-х років. Розглянуто особливості створення київської наукової школи видатного вченого в умовах становлення радянської історичної науки. Аналізуються методологічні підходи радянських істориків, вчених діаспори та сучасних дослідників щодо питань формування та діяльності цієї наукової школи.

Біографія автора

Наталя Іванівна Романцова, Маріупольський державний університет

кандидат історичних наук, доцент кафедри історичних наук

Посилання

Білокінь С. Київська школа акад. М. С. Грушевського / С. Білокінь // УІЖ. – 1996. – № 5. – С. 106–130.

Верба І. Київська історична школа М. С. Грушевського: організаційно-технічні моменти / І. Верба // УІ. – 1996. – № 1/4. –С. 268–284.

Винар Л. Михайло Грушевський – історик України / Л. Винар // Михайло Грушевський Збірник наукових праць і матеріалів Міжнародної ювілейної конференції, присвяченої 125-й річниці від дня народження Михайла Грушевського. – Львів : «НТШ», 1994. – С. 13–32.

Винар Л. Найвидатніший історик України Михайло Грушевський (1866-1934) / Л. Винар // Силуети епох. Дмитро Вишневецький, Михайло Грушевський. Історичні розвідки. – Дрогобич : Відродження, 1992. – С. 77–167.

Галій М. Від видавництва / М. Галій // Грушевський М. Вибрані праці видано з нагоди 25-річчя з дня його смерті (1934–1959). – Нью-Йорк., Гол. Управи ОУРДП в США. – 1960. – С. 7–30.

Гуржій І. За дальний розвиток української радянської історіографії / І. Гуржій, В. Сарбей, М. Ткаченко // Комуніст України. – 1960. – № 6. – С. 85–91.

Заруба В. Розгром і знищення київської школи істориків Михайла Грушевського [Електронний ресурс] / В. Заруба. – Режим доступу : http://shron.chtyvo.org.ua/ Zaruba_Viktor/Rozhrom_i_znyschennia_kyivskoi_shkoly_istorykiv_Mykhaila_Hrushevskoho.pdf.

Калакура Я. Теоретико-методологічні засади української історіографії (За працями проф. Любомира Винара) / Я. Калакура // На службі Кліо. Збірник наукових праць на пошану Любомира Винара, з нагоди 50-ліття його наукової діяльності. – Київ – Нью-Йорк – Париж – Львів, 2000. – С. 42–52.

Коваль М. У лещатах тоталітаризму: Перше двадцятиріччя Інституту історії України НАН України (1936-1956) / М. Коваль, О. Рубльов // Зб. док. і мат.: у двох частинах. Частина І (1936-1944 рр.). – К, 1996. – С. 6–44.

Колесник І. Українська «совєтська» історіографія в рецепції О. Оглобліна / І. Колесник // Грані. – 2000. – Вип. 6 (14). – С. 9–13.

Лисяк-Рудницький І. Між історією й політикою: Статті до історії та критики української суспільно-політичної думки / І. Лисяк-Рудницький. – Мюнхен : Сучасність, 1973. – 443 с.

Липовченко М. На службі антинародної політики: (про історичну концепцію М. Грушевського та його «школи») / М. Липовченко. – К. : Товариство «Знання» УРСР, 1973. – 62 с.

Одарченко П. Михайло Грушевський і українська молодь / П. Одарченко // Український історик. – 1991. – № 1–2. – С. 105–106.

Оглоблин О. Думки про сучасну українську совєтську історіографію / О. Оглоблин. – Нью-Йорк : Організація чотирьох свобід України, 1963. – 87 с.

Оглоблін О. Проблема схеми історії України 19-20 століття (до 1917 року) / О. Оглоблін // УІ. – 1971. – № 1–2. – С. 5–16.

Окіншевич Л. Національно-демократична концепція історії права України в працях акад. М. Грушевського / Л. Окіншевич // Україна. Журнал циклу наук історичних. – К. – 1932. – № 1 – 2. – С. 93–109.

Педич В. Львівська історична школа М. Грушевського (1894-1914 рр.) : дис. ... канд. іст. наук. (07.00.06) / В. Педич / НАН України, Інститут укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К., 1996. – 204 с.

Пиріг Р. Життя М. С. Грушевського: останнє десятиліття (1924-1934) / Р. Пиріг. – К., 1993. – 198 с.

Полонська-Василенко Н. Дві концепції історії України і Росії / Н. Полонська-Василенко. – Мюнхен,1964. – 52 с.

Сохань П. М. С. Грушевський і Academia: ідея, змагання, діяльність / П. Сохань., В. Ульяновський., С.Кіржаєв. – К., 1993. – 320 с.

Шаповал Ю. Михайло Грушевський / Ю. Шаповал, І. Верба. – К. : Альтернативи, 2005. – 352 с.

Юркова О. Київська історична школа М. С. Грушевського: долі науковців [Електронний ресурс] / О. Юркова. – Режим доступу : http://www.sbu.gov.ua/sbu/doccatalog/document?id=43073.

Юркова О. Чи експлуатував Михайло Грушевський своїх учнів / О. Юркова // Михайло Грушевський – науковець і політик у контексті сучасності. Збірник наукових праць. – К. : Українська Видавнича Спілка, 2002. – С. 117–121.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО