Київська наукова школа М. Грушевського: висвітлення проблеми в українській історіографії

Наталя Іванівна Романцова

Анотація


У статті висвітлюються питання щодо вивчення українськими істориками науково-організаційної діяльності М. Грушевського в середині – другій половині 1920-х років. Розглянуто особливості створення київської наукової школи видатного вченого в умовах становлення радянської історичної науки. Аналізуються методологічні підходи радянських істориків, вчених діаспори та сучасних дослідників щодо питань формування та діяльності цієї наукової школи.


Ключові слова


київська наукова історична школа; науково-організаційна діяльність; радянська історична наука; діаспорні вчені; сучасні українські історики; історіографічний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Білокінь С. Київська школа акад. М. С. Грушевського / С. Білокінь // УІЖ. – 1996. – № 5. – С. 106–130.

Верба І. Київська історична школа М. С. Грушевського: організаційно-технічні моменти / І. Верба // УІ. – 1996. – № 1/4. –С. 268–284.

Винар Л. Михайло Грушевський – історик України / Л. Винар // Михайло Грушевський Збірник наукових праць і матеріалів Міжнародної ювілейної конференції, присвяченої 125-й річниці від дня народження Михайла Грушевського. – Львів : «НТШ», 1994. – С. 13–32.

Винар Л. Найвидатніший історик України Михайло Грушевський (1866-1934) / Л. Винар // Силуети епох. Дмитро Вишневецький, Михайло Грушевський. Історичні розвідки. – Дрогобич : Відродження, 1992. – С. 77–167.

Галій М. Від видавництва / М. Галій // Грушевський М. Вибрані праці видано з нагоди 25-річчя з дня його смерті (1934–1959). – Нью-Йорк., Гол. Управи ОУРДП в США. – 1960. – С. 7–30.

Гуржій І. За дальний розвиток української радянської історіографії / І. Гуржій, В. Сарбей, М. Ткаченко // Комуніст України. – 1960. – № 6. – С. 85–91.

Заруба В. Розгром і знищення київської школи істориків Михайла Грушевського [Електронний ресурс] / В. Заруба. – Режим доступу : http://shron.chtyvo.org.ua/ Zaruba_Viktor/Rozhrom_i_znyschennia_kyivskoi_shkoly_istorykiv_Mykhaila_Hrushevskoho.pdf.

Калакура Я. Теоретико-методологічні засади української історіографії (За працями проф. Любомира Винара) / Я. Калакура // На службі Кліо. Збірник наукових праць на пошану Любомира Винара, з нагоди 50-ліття його наукової діяльності. – Київ – Нью-Йорк – Париж – Львів, 2000. – С. 42–52.

Коваль М. У лещатах тоталітаризму: Перше двадцятиріччя Інституту історії України НАН України (1936-1956) / М. Коваль, О. Рубльов // Зб. док. і мат.: у двох частинах. Частина І (1936-1944 рр.). – К, 1996. – С. 6–44.

Колесник І. Українська «совєтська» історіографія в рецепції О. Оглобліна / І. Колесник // Грані. – 2000. – Вип. 6 (14). – С. 9–13.

Лисяк-Рудницький І. Між історією й політикою: Статті до історії та критики української суспільно-політичної думки / І. Лисяк-Рудницький. – Мюнхен : Сучасність, 1973. – 443 с.

Липовченко М. На службі антинародної політики: (про історичну концепцію М. Грушевського та його «школи») / М. Липовченко. – К. : Товариство «Знання» УРСР, 1973. – 62 с.

Одарченко П. Михайло Грушевський і українська молодь / П. Одарченко // Український історик. – 1991. – № 1–2. – С. 105–106.

Оглоблин О. Думки про сучасну українську совєтську історіографію / О. Оглоблин. – Нью-Йорк : Організація чотирьох свобід України, 1963. – 87 с.

Оглоблін О. Проблема схеми історії України 19-20 століття (до 1917 року) / О. Оглоблін // УІ. – 1971. – № 1–2. – С. 5–16.

Окіншевич Л. Національно-демократична концепція історії права України в працях акад. М. Грушевського / Л. Окіншевич // Україна. Журнал циклу наук історичних. – К. – 1932. – № 1 – 2. – С. 93–109.

Педич В. Львівська історична школа М. Грушевського (1894-1914 рр.) : дис. ... канд. іст. наук. (07.00.06) / В. Педич / НАН України, Інститут укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К., 1996. – 204 с.

Пиріг Р. Життя М. С. Грушевського: останнє десятиліття (1924-1934) / Р. Пиріг. – К., 1993. – 198 с.

Полонська-Василенко Н. Дві концепції історії України і Росії / Н. Полонська-Василенко. – Мюнхен,1964. – 52 с.

Сохань П. М. С. Грушевський і Academia: ідея, змагання, діяльність / П. Сохань., В. Ульяновський., С.Кіржаєв. – К., 1993. – 320 с.

Шаповал Ю. Михайло Грушевський / Ю. Шаповал, І. Верба. – К. : Альтернативи, 2005. – 352 с.

Юркова О. Київська історична школа М. С. Грушевського: долі науковців [Електронний ресурс] / О. Юркова. – Режим доступу : http://www.sbu.gov.ua/sbu/doccatalog/document?id=43073.

Юркова О. Чи експлуатував Михайло Грушевський своїх учнів / О. Юркова // Михайло Грушевський – науковець і політик у контексті сучасності. Збірник наукових праць. – К. : Українська Видавнича Спілка, 2002. – С. 117–121.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.