Діяльність єпархіальної адміністрації в Південній Бессарабії у 1941-1944 рр.

Микола Іванович Михайлуца

Анотація


Статтю присвячено малознаній історії взаємин єпархіальної адміністрації Православної церкви й віруючої громади на окупованих румунами теренах Південної Бессарабії в роки Другої світової війни.


Ключові слова


Південна Бессарабія; єпархія; православ’я; місіонерство

Повний текст:

PDF

Посилання


Комунальна установа «Ізмаїльський архів» (далі – КУ «ІА»), м. Ізмаїл. – ф. 110, оп. 1, спр. 742, арк. 7 зв.

Там само, арк. 7.

Там само, арк. 8.

Там само, арк. 1

Там само, арк. 3.

Там само, арк. 6

Там само, арк. 3

Там само, спр. 731, арк. 4

Там само, спр. 742, арк. 6

Там само, арк. 5.

Одесская газета. – 1942. – 7 нояб.

КУ»ІА». – ф. 110, оп.1, спр. 746, арк. 1-332

Там само, спр. 756, арк. 1.

Там само, арк. 6.

Національний архів Республіки Молдова (далі – НАРМ). – ф. 706, оп. 1, спр. 1101 (журнал – Transnistria Сreştină. – 1942. – №1), арк. 23-24.

Solovei R. Activitatea Guvernamintului Transnistriei on domeniul social-economic şi cultural: 19 auq. 1941-29 ian. 1944 / R. Solovei. – Iaşi, 2004. – p. 114.

Ibid, р. 184.

Державний архів Миколаївської області (далі – ДАМО), ф.-Р-2704, оп. 1, спр. 1, арк. 13.

НАРМ. – ф. 706, оп. 1, спр. 1101 (журнал – Transnistria Сreştină. – 1942. – № 1), арк. 36-47, 52.

Молва. – 1943. – 5 нояб.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.