Принцип нейтралітету в зовнішній політиці Швейцарії

Ольга В’ячеславівна Ерднієва

Анотація


Статтю присвячено ролі нейтралітету у формуванні засад зовнішньої політики Швейцарії. Автор аналізує історію нейтралітету Швейцарії та її відносини з іншими учасниками міжнародних відносин. Оскільки Швейцарія є нейтральною країною, а її можливості на міжнародній арені обмежені, автор аналізує принципи ведення зовнішньої політики Швейцарії, її посередництво в конфліктах та надання «добрих послуг». Автор розкриває зв’язок між нейтралітетом та співпрацею з найбільшими міжнародними організаціями – ООН, ЄС та НАТО.


Ключові слова


Європейський Союз; зовнішня політика; НАТО; нейтралітет; ООН; Швейцарія

Повний текст:

PDF

Посилання


Бараш Ю. Н. Європейський нейтралітет і невизначеність України : [монографія] / Під ред. д. техн. н., професора А. І. Шевцова / Ю. Н. Бараш, О. І. Їжак, Г. І. Мерніков. – Дніпропетровськ : ДФ НІСД, 2002. – C. 7

Чекаленко Л. Д. Позаблоковість чи нейтралітет: європейський досвід / Л. Д. Чекаленко // Зовнішні справи. – 2013. – № 7. – С. 16.

Novaković I. Neutrality in Europe in the XXI century and the Case of Serbia / I. Novaković [Електронний ресурс] // ISAC Fund. – Режим доступу : http://www.academia.edu/1875967/Neutrality_in_Europe_in_the_21st_century_and_the_Case_of_Serbia.

Loeffel U. Swiss Neutrality and Collective Security: the League of Nations and the United Nations / U. Loeffel // Naval Postgraduate School. Thesis. – 2010. – P. 26.

Neutrality remains a core principle. – Режим доступу : http://www.swissinfo.ch/eng/neutrality-remains-a-core-principle/291974.

Акт относительно признания и гарантии постоянно нейтралитета Швейцарии и неприкосновенности ее территории [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_115.

Federal Cnstitution of the Swiss Confederation of 18 April 1999 [Електронний ресурс] // Website of Switzerland’s Federal Authorities. – Режим доступу : http://www.admin.ch/ch/e/rs/1/101.en.pdf.

Neutrality remains a core principle. – Режим доступу : http://www.swissinfo.ch/eng/neutrality-remains-a-core-principle/291974.

Panchaud V. Neutrality of Switzerland: a brief introduction / V. Panchaud // Western Balkans Security Observer. – 2009. – October-December. – № 15. – P. 108–109.

Swiss Foreign Policy Strategy 2012-2015. Federal Council report to Parliament on the strategic axes of foreign policy [Електронний ресурс] // Federal Department of Foreign Affairs FDFA. – Режим доступу : http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OwBzHMLLlt0J:www.swiss-cooperation.admin.ch/gazaandwestbank/ressources/resource_en_213355.pdf+&cd=2&hl=ru&ct=clnk.

Schandler M. The Economics Of Neutrality: Switzerland And The United States In World War / М. Schandler. – Режим доступу : II. http://etd.lsu.edu/docs/available/etd-11162005-210229/unrestricted/Schandler_thesis.pdf

Loeffel U. Swiss Neutrality and Collective Security: the League of Nations and the United Nations / U. Loeffel // Naval Postgraduate School. Thesis. – 2010. – P. 35–36.

Panchaud V. Neutrality of Switzerland: a brief introduction / V. Panchaud // Western Balkans Security Observer. – 2009. – October-December. – № 15. – P. 109.

Loeffel U. Swiss Neutrality and Collective Security: the League of Nations and the United Nations / U. Loeffel // Naval Postgraduate School. Thesis. – 2010. – P. 65–66.

Там само. – С. 85.

Panchaud V. Neutrality of Switzerland: a brief introduction / V. Panchaud // Western Balkans Security Observer. – 2009. – October-December. – № 15. – P. 115.

Драгунов Г. П. Швейцария: история и современность / Г. П. Драгунов. – М. : Мысль, 2002. – С. 92.

Капінус О. А. Євройнтеграційна складова внутрішньої і зовнішньої політики Швейцарської Конфедерації / О. А. Капінус // Науковий вісник «Гілея». – Випуск 57 (№ 2). – Київ, 2012. – С. 655.

Там само. – С. 657.

Switzerland’s good offices [Електронний ресурс] // Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland. – Режим доступу : http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/topics/peasec/sec/goch.html.

Role as mediator [Електронний ресурс] // Switzerland’s official information portal. – Режим доступу : http://www.swissworld.org/en/politics/foreign_policy/role_as_mediator/.

White Paper on Neutrality. – Режим доступу : http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9cbe1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=14853.