До проблеми формування кримської ділянки російсько-українського кордону у 1920-х рр.

Владилена Володимирівна Сокирська

Анотація


Досліджено процес політико-правового визначення кордону між УСРР і Кримською ділянкою РСФРР. Вирішення кримських економічних проблем, а російських – геостратегічних, більшовики бачили у відокремленні від України десяти південних волостей. Тверда позиція українського керівництва та небажання московського центру ще більше загострювати і без того складні російсько-українські територіальні відносини цього періоду, зберегли південні повіти у складі України.


Ключові слова


РСФРР; УСРР; Кримська АСРР; кордон; повіт; волость

Повний текст:

PDF

Посилання


Боєчко В. Д. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан / В. Д. Боєчко, О. І. Ганжа, Б. І. Захарчук. – К. : «Основи», 1994. – 168 с.

Кузьменко В. Б. До історії формування Північно-Східного та Східного кордонів України (1917-1925 рр.) / В. Б. Кузьменко // Університетські наукові записки. – 2005. – № 4. – С. 26–30.

Бикова Т. Б. Створення Кримської АСРР (1917-1921 рр.) / Т. Б. Бикова. – К., 2011. – С. 68–69.

Єфіменко Г. Г. Кордони державні України, принципи та історична практика їх визначення / Г. Г. Єфіменко, С. В. Кульчицький // Енциклопедія історії України. Т. 5. – К. : Наукова думка, 2008. – С. 137–148.

Дмитрієнко М. Д. Зміни в адміністративно-територіальному устрої України в 1919-1920 рр. / М. Д. Дмитрієнко // Український історичний журнал. – 2004. – № 1. – С. 43–52.

Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України. Вид. 3-є, доповнене / В. Сергійчук. – К. : ПП Сергійчук М. І., 2008. – 560 с.

Чотири Універсали / Упоряд. В. Д. Конашевич. – Київ : Добровільне товариство любителів книги УРСР, 1990. – С. 10. – (Сторінки історії).

Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897 год. – Т. XLI. Таврическая губерния. – СПб, 1904. – С. 94.

Надинский П. Н. Очерки по истории Крыма / П. Н. Надинский. – Ч. 2. – Симферополь : Крымиздат, 1957. – С. 82; 218–219.

Борьба за советскую власть в Крыму: Сборник документов и материалов : В 2-х томах. – Т. 1 (март 1917 г. – апрель 1918 г.). – Симферополь: Крымиздат, 1957. – С. 225.

Гарчев П. І. Республіка Тавриди / П. І. Гарчев, Л. П. Кононенко, М. М. Максименко. – Київ : Політвидав України, 1990. – С. 45; 20.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління в м. Києві. – Ф. 1. – Оп. 2. – Спр. 1063. – Арк. 4; 6; 8; 2 – 6; 16.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.