СТАН ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В ОКУПО- ВАНІЙ РУМУНСЬКИМИ ЗАГАРБНИКАМИ ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ У 1941-1944 РОКАХ

Сергій Михайлович Боган

Анотація


У статті автор розглядає колабораціонізм українських працівників освіти та
школярів у період Другої світової війни. У ній показана діяльність шкільних
закладів освіти на окупованій румунськими військами території півдня України у
1941-1944 рр


Ключові слова


війна; освіта; окупація; Трансністрія

Повний текст:

PDF

Посилання


Богатюк М.Ю. Шкільництво і шкільна політика в рейхскомісаріаті Україна, 1941-1944 // Визвольний шлях. –

– Кн. 1. – Січень. – С. 122-125; Гінда В.В. Вищі учбові заклади Вінниччини в роки німецько-фашистської

окупації (1941-1944) // Поділля у контексті української історії. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції.

Вінниця, 2001. Вінницький державний педагогічний університет, 2001. – С. 280-285; Гусейнов Г. Історія ство-

рення та діяльності агрошкіл на Криворіжжі в окупаційну добу 1941-1943 рр. // Соборність українських земель

в контексті подій Другої світової війни. Збірник матеріалів наукової конференції 24-25 жовтня 2000 р. – Кривий

Ріг, 2000. – С. 143-159; Щетников В.П. Одесский университет: 1941-1944 годы (По материалам оккупационной

прессы). – Записки історичного факультету ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Випуск 9. – 1999. – С. 266-271.

Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – Париж, Нью-Йорк-Львів. – 1993. – С. 132.

Державний архів Миколаївської області. – Ф. Р-1763. Очаківська префектура. – Оп. 1. – Спр. 7. Учбово-

виробничий план для 1-3 класів Ново-Андріївської школи на 1942-1943 навчальний рік. – Арк. 1.

Там само. – Арк. 2.

Там само. – Арк. 3.

Там само. – Спр. 4. Журнал обліку відвідування й успішності учнів 1 класу Ново-Андріївської школи на 1942-

навчальний рік. – Арк. 15.

Там само. – Арк. 22.

Там само. – Арк. 7.

Там само. – Спр. 2. Накази Очаківської префектури і шкільного відділу стосовно шкільного податку та питань

учбового й виховного характеру (17 квітня 1942 – 10 травня 1943 рр.) – Арк. 3.

Там само. – Спр. 4. – Арк. 2-23.

Там само. – Арк. 3.

Там само. – Спр. 2. – Арк. 4.

Там само. – Арк. 8.

Там само. – Ф. Р-1762. Листування шкільного інспекторату Очаківської префектури. – Оп. 1. – Спр. 1. Рапорти

директорів шкіл і вчителів шкільному інспекторові про потреби шкіл і ремонт, про видачу пайків (17 квітня

– 10 травня 1943 рр.). – Арк. 7.

Там само. – Арк. 33.

Там само. – Арк. 1.

Там само. – Арк. 38.

Там само. – Ф. Р-1763. – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 13.

Там само. – Арк. 2.

Там само. – Ф. Р-1651.Очаківська префектура. – Оп. 1. – Спр. 2. Листування префектури м. Очакова. – Арк. 60.

Там само. – Ф. Р-1763. – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 6.

Там само. – Ф. Р-1762. – Оп. 1. –Спр. 1. – Арк. 2.

Там само. – Арк. 6.

Там само. – Арк. 29.