Том 120, № 107 (2010)

Зміст

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ВХОДЖЕННЯ ЧИ ПОВЕРНЕННЯ ДО ЄВРОПИ? (УКРАЇНА У ПОШУКАХ СВОЄЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ) PDF
Наталія Володимирівна Шевченко
РОЛЬ ПОШТОВИХ ЗАКЛАДІВ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ХІХ ст. PDF
Ірина Сергіївна Міронова
ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ: ШЛЯХИ ІСТОРІЇ PDF
Ольга Станіславівна Морозова
СТАН ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В ОКУПО- ВАНІЙ РУМУНСЬКИМИ ЗАГАРБНИКАМИ ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ У 1941-1944 РОКАХ PDF
Сергій Михайлович Боган
РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. В КУЛЬТУРНОМУ ЖИТТІ ПІВДНЯ УКРАЇНИ PDF
Олена Василівна Кульчицька
УЧАСТЬ СВІТОВОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У РОЗВ’ЯЗАННІ КРИМСЬКО-ТАТАРСЬКОЇ ПРОБЛЕМИ В УРСР ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 60-х – 80-х РОКІВ XX СТОЛІТТЯ PDF
Денис Олександрович Шпак
БІЛОРУСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МЕНШИНА В ХІХ – ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ ХХ СТ. PDF
Оксана Юріївна Махова
ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ МИКОЛАЇВЩИНИ В УМОВАХ РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОДІЙ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.): ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМИ PDF
Олег Валерійович Бобіна
ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩОГО ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА ХЕРСОНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ У ХІХ СТ. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ) PDF
Наталія Миколаївна Діанова

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

ВІДНОСИНИ АРГЕНТИНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Тетяна Євгенівна Богданова, В. О. Погромський
НАСЕЛЕННЯ СТЕПОВОГО ПОБУЖЖЯ В ІСТОРИЧНИХ ПОХОДАХ «НАРОДІВ МОРЯ» PDF
Людмила Володимирівна Матвієнко
ОТТО БЛАУ І СХОДОЗНАВСТВО В ОДЕСЬКОМУ ТОВАРИСТВІ ІСТОРІЇ ТА СТАРОЖИТНОСТЕЙ PDF
Віктор Володимирович Скрипник
НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ У ПОВОЄННІЙ ПОЛЬЩІ PDF
Євген Григорович Сінкевич
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАПРЯМ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ІСПАНІЇ В УМОВАХ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ 1931-1936 РОКІВ PDF
Анастасія Олександрівна Хмель
ПРОТИСТОЯННЯ ПЕТЕРБУРЗЬКОЇ ТА МОСКОВСЬКОЇ ПРЕСИ КІНЦЯ 70-Х – СЕРЕДИНИ 80-Х РР. ХІХ СТ. ЩОДО ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ РОСІЇ PDF
Тетяна Всеволодівна Березовська

АРХЕОЛОГІЯ

НОВІ МАТЕРІАЛИ ПРО НАПИСИ КОЛЕГІЇ МОЛЬПІВ З ОЛЬВІЇ PDF
Микола Ілліч Ніколаєв

ЕТНОЛОГІЯ, ЕТНОГРАФІЯ ТА БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

УКРАЇНСЬКА МЕНТАЛЬНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ВЕДИЧНОГО ПІЗНАННЯ PDF
Юрій Вадимович Котляр
ДО ПИТАННЯ ПРО ОПОЗИЦІЮ «СВІЙ» – «ЧУЖИЙ»: «ЛЯХИ» ТА «МУЖИКИ» НА ТЕРИТОРІЇ СТЕПОВОГО ПОБУЖЖЯ PDF
Тетяна Вікторівна Тхоржевська
АКТУАЛІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛІСТИЧНИХ ПОТЕНЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ФОЛЬКЛОРНОЇ ТРАДИЦІЇ СТЕПОВОГО ПОБУЖЖЯ В ХІХ-ХХІ СТ. PDF
Любов Вікторівна Якиминська
ВИСВІТЛЕННЯ ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ДЖЕРЕЛА ВТОРИННОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ІСТОРИКО-ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ТА БІБЛІОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ PDF
Тетяна Сергіївна Астапенко
ВИСТАВКОВО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМСТВ СТЕПОВОГО ПОБУЖЖЯ PDF
Ольга Василівна Волос

ОГЛЯДИ, ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРОЕКТНА КУЛЬТУРА У ГАЛУЗІ ДИЗАЙНУ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ У 2-Й ПОЛ. ХХ СТ. PDF
І. Г. Черкесова
ОТКРЫВАЕМ БИБЛИОТЕЧНЫЙ МИР ЧЕРЕЗ ЕВРОПЕЙСКУЮ ИНТЕГРАЦИЮ PDF (Русский)
Н. В. Семилет, Г. С. Гречко
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ГОРОДСКОЙ ОБЩИНЕ НА ПРИМЕРЕ ИНФОРМАЦИОННО- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ КАМПАНИИ «ОТКРЫТЫЙ МИРУ ЕВРОПЕЙСКИЙ ГОРОД НИКОЛАЕВ» PDF (Русский)
Т. В. Твердая
ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ НАЦІОНАЛЬНИХ ТОВАРИСТВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ УГОД ІЗ ЗАХИСТУ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН PDF
Лоліта Султан-Мурадівна Каймаразова
КОМПОЗИТОРСЬКА ШКОЛА ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПОСТМОДЕРНІЗМУ PDF
Ольга Миколаївна Петренко