НОВІ МАТЕРІАЛИ ПРО НАПИСИ КОЛЕГІЇ МОЛЬПІВ З ОЛЬВІЇ

Микола Ілліч Ніколаєв

Анотація


У статті уточнюється читання ольвійського напису мольпів НО 58 на базі
возз’єднання його з фрагментом IOSPE I2 307; запропоноване нове читання
присвяти на мармуровому лутерії НО 63 і переборена альтернатива у
реконструкції присвяти НО 167. У другій частині статті представлена
гіпотетична реконструкція подій рубежу V-IV ст. до н. е., пов’язана з вірогідною
ліквідацією колегії мольпів в Ольвії.


Ключові слова


Ольвія; напис; реконструкція; мольпи

Повний текст:

PDF

Посилання


Карышковский П.О. Ольвийские эпонимы // ВДИ. – 1978. – № 2. – С. 82-88; Карышковский П.О. Ольвийские

мольпы // Северное Причерноморье. – Киев. – Наукова думка. – 1984. – С. 42-50.

Виноградов Ю.Г. Политическая история ольвийского полиса VII-I в. до н. э. – М.: Наука. – 1989. – 284 с.

Русяева А.С. Земледельческие культы в Ольвии догетского времени. – К.: Наукова думка. – 1979. – 172 с.;

Русяева А.С. Религия и культы античной Ольвии. – К.: Наукова думка. – 1992. – 254 с.; Русяєва А.С. Ольвійська

демократія // Археологія. – 1994. – № 2. – С. 44-57.

Русяева А.С. Религия и культы… – С. 194.

Карышковский П.О. Ольвийские мольпы… – С. 43.

Леви Е.И. Ольвийская агора // Материалы и исследования по археологии. – Том 50. – 1956. – С. 106.

Карышковский П.О. Ольвийские мольпы… – С. 44.

Виноградов Ю.Г. Политическая история… – С. 112.

Graf F. Das Kollegium der Μολποί von Olbia // Museum Helveticum. – 1974. – Vol. 31. – C. 209-215.

Карышковский П.О. Ольвийские эпонимы… Примітка 11. – С. 84.

Леви Е.И. Ольвийская агора // … – С. 104.

Русяева А.С. Религия и культы… – С. 43. (Слід зазначити, що А.С. Русяєва, як це випливає з контексту, самос-

тійно не проводила окремих досліджень з датування цього та інших написів мольпів).

Николаев Н.И. Политическая и культовая элита Ольвии ΙV-I вв. до н. э. – Николаев: Шамрай. – 2008. – С. 171.

Карышковский П.О. Ольвийские эпонимы… – С. 87; Русяева А.С. Земледельческие культы… – С. 13; Русяева А.С.

Религия и культы… – С. 196; Виноградов Ю.Г. Политическая история… – С. 114; Николаев Н.И. Политическая

и культовая элита… – С. 31.

Карышковский П.О. Ольвийские мольпы… – С. 43.

Русяева А.С. Религия и культы…

Николаев Н.И. Политическая и культовая элита… – С. 139.

Карышковский П.О. Ольвийские эпонимы…; Русяева А.С. Религия и культы…; Виноградов Ю.Г. Политическая история…

Виноградов Ю.Г. Политическая история… – С. 141.

Русяева А.С., Русяева М.В. Ольвия Понтийская. – Киев: Стилос. – 2004. – С. 79.

Николаев Н.И. Политическая и культовая элита… – С. 155.

Ніколаєв М.І. Математична модель каталогу жерців – епонімів Ольвії // Чорноморський державний університет

ім. Петра Могили. – Наукові праці. Серія «Історичні науки». – Миколаїв. – Випуск 87. – Том 100. – 2009. – С. 154-158.

Леви Е.И. Ольвия. Город эллинистического времени. – Ленинград: Наука. – 1985. – С. 88.

Русяева А.С. Религия и культы… – С. 207.

Николаев Н.И. Политическая и культовая элита… – С. 208.

Парович-Пешикан М. Некрополь Ольвии эллинистического времени. – Киев: Наукова думка. – 1974. – С. 155;

Николаев Н.И. Политическая и культовая элита… – С. 213.

Николаев Н.И. Политическая и культовая элита… – С. 214.

Скуднова В.М. СА. – ХХIХ-ХХХ. – 1959. – С. 252.

Guarducci M. Epigrafia greca. I, Roma. – 1967. – Р. 394.

Толстой И.И. Греческие граффити древних городов Северного Причерноморья. – М.; Л. – 1953. – 154 с.

Русяева А.С. Земледельческие культы… – С. 17.

Карышковский П.О. Ольвийские мольпы… С. 43.

Graf F. Das Kollegium der Μολποί von Olbia // Museum Helveticum. – 1974. – Vol. 31. – C. 213.

Крыжицкий С.Д., Русяева А.С., Крапивина В.В., Лейпунская Н.А., Скржинская М.В., Анохин В.А… – С. 354.

Белецкий А.А. Греческие надписи Ольвии из раскопок 1950-1967 гг., хранящиеся в Киеве // Ольвия. – Киев:

Наукова думка. – 1975. – С. 107.

Николаев Н.И. Политическая и культовая элита… – С. 202.

Карышковский П.О. Ольвийские мольпы… –С. 43.

Крыжицкий С.Д., Русяева А.С., Крапивина В.В., Лейпунская Н.А., Скржинская М.В., Анохин В.А. Ольвия.

Античное государство в Северном Причерноморье. – Киев: ИА НАН Украины. – 1999. – С. 354.

Николаев Н.И. Политическая и культовая элита… – С. 201.

Стаття про присвятний напис НО 168, в якому я реконструював імена Діонісіїв ([Διονύσιος Ἀριστεί]δου) та

Агатинів ([Ἀγαθῖνος? Ἀντιμήστ]ορος) вже майже готова до видання.

Леви Е.И. Ольвийская агора… – С. 106.

Виноградов Ю.Г. Политическая история… – С. 146.

Виноградов Ю.Г. О методике обработки греческих эпиграфических памятников (по ольвийским материалам) //

Методика изучения древнейших источников по истории народов СССР. – 1978. – С. 71.

Guarducci M. Epigrafia greca, I, Roma. – 1967. – Р. 394.

Виноградов Ю.Г. Политическая история… – С. 120.

Русяева А.С. Религия и культы… – С. 194.

Николаев Н.И. Политическая и культовая элита… – С. 202.

Николаев Н.И., Снытко И.А. Некоторые вопросы соціально-политической истории Ольвии второй половины V –

первой половины IV вв. до н. э. // Збірник наукових праць, присвячених пам’яті В.М. Отрєшко. – Київ. – 2009.

(Друкується).

Виноградов Ю.Г. Политическая история… – С. 118.

Николаев Н.И. Политическая и культовая элита… – С. 120.

Николаев Н.И. Политическая и культовая элита… – С. 136.

Sceglov A.N. Un´ etablissement tural en Crimee: Panskoje-1 (fouilles de 1969-1985) // Dialogues d´histoeri ancienne. –

– P. 244-247; Щеглов А.Н. Процесс и характер территориальной экспансии Херсонеса в IV в. до н. э. //

Античная гражданская община. – Ленинград, 1986. – С. 166-171.

Николаев Н.И. Политическая и культовая элита… – С. 136.

Русяева А.С. Религия и культы… – С. 195.

Крыжицкий С.Д., Русяева А.С, Крапивина В.В., Лейпунская Н.А., Скржинская М.В., Анохин В.А. Ольвия. Античное

государство в Северном Причерноморье. – Киев: ИА НАН Украины. – 1999. – С. 360.

Русяєва А.С. Ольвійська демократія… – С. 49.

Miletos, I. 3 136.

Виноградов Ю.Г. Политическая история… – С. 169; Николаев Н.И. Политическая и культовая элита… – С. 209.

Miletos, I. 3 132.

Виноградов Ю.Г. Синопа и Ольвия в V в. до н. э.: проблема политического устройства // ВДИ. – 1981. – № 2. –

С. 65-90.

Гіпотези про встановлення тиранії в Ольвії, див: Карышковский П.О. Ольвийские эпонимы…; Виноградов Ю.Г.

Политическая история… – C. 109.

Николаев Н.И., Снытко И.А. Некоторые вопросы соціально-политической истории Ольвии второй половины

V – первой половины IV вв. до н. э. // Збірник наукових праць, присвячених пам’яті В.М. Отрєшко. – Київ. –

(Друкується).

Виноградов Ю.Г. Политическая история… – С.141.

Русяева А.С. Религия и культы… – С. 207.

Русяева А.С. Религия и культы… – С. 194.

Крыжицкий С.Д., Русяева А.С. Крапивина В.В., Лейпунская Н.А., Скржинская М.В., Анохин В.А. Ольвия… –

С. 360.

Виноградов Ю.Г. Политическая история… – С. 141.

Див. статтю НО 66.

Николаев Н.И. Просопография как основа для воссоздания некоторых эпизодов истории догетской Ольвии //

Херсонесский сборник. – 2009. (Друкується).

Русяева А.С. Религия и культы… – С. 97.

Milet, I. 3 128; Русяева А.С. Религия и культы… – С. 20.