УЧАСТЬ СВІТОВОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У РОЗВ’ЯЗАННІ КРИМСЬКО-ТАТАРСЬКОЇ ПРОБЛЕМИ В УРСР ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 60-х – 80-х РОКІВ XX СТОЛІТТЯ

Денис Олександрович Шпак

Анотація


Метою статті є розгляд проблеми кримсько-татарського національного
руху на Півдні України другої половини 60-х – 80-х років XX століття у світлі
участі в її розв’язанні окремих міжнародних організацій, іноземних ЗМІ та
світової громадськості в цілому, аналіз історичних подій, пов’язаних із
зазначеною проблемою, за межами СРСР розглядаючи їх як невід’ємну вагому
складову національного руху кримських татар


Ключові слова


національний рух; Крим; татари; міжнародні організації

Повний текст:

PDF

Посилання


Зінченко Ю. Кримсько-татарська проблема: історія та сучасність // Український історичний журнал. – 2004. –

№ 3. – С. 62-72.

Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. – Вильнюс; Москва, 1992. – 352 с.

Крымско-татарское национальное и правозащитное движение: истоки, эволюция / Под ред. проф., д.и.н.

В.Ю. Ганкевича / В.Ю. Ганкевич, Н.С. Скипа, Р.И. Хаяли и др. – Севастополь: Крымский государственный

инженерно-педагогический университет; Издательство «Доля», 2004. – 320 с.

Там само.

Крымско-татарское национальное движение. – Т. 3. 1950-1980 годы. – М., 1996. – 329 с.

Литература советского самиздата. Хроника текущих событий. – Вып. 34. – 31 декабря 1974 // http://antisoviet.

narod.ru/#samizdat/.

Там само.

Крымско-татарское национальное и правозащитное движение: истоки, эволюция.

Крымско-татарское национальное движение. – Т. 3.

Литература советского самиздата. Хроника текущих событий. – Вып. 34. – 31 декабря 1974.

Крымско-татарское национальное и правозащитное движение: истоки, эволюция.

Литература советского самиздата. Хроника текущих событий. – Вып. 41. – 3 августа 1976 // http://antisoviet.

narod.ru/#samizdat/.

Голос крымских татар: В Крыму широко отметили 70-летие Айше Сейтмуратовой, освещавшей борьбу своих

соотечественников против тоталитарного советского режима // http://www.day. kiev.ua/177929/.

Крымскотатарское национальное движение. – Т. 3.

Голос крымских татар: В Крыму широко отметили 70-летие Айше Сейтмуратовой, освещавшей борьбу своих

соотечественников против тоталитарного советского режима

Документальные материалы. Международное Слушание Сахарова в Копенгагене // http://antisoviet.narod.ru/

#documentary/.

Крымско-татарская проблема в СССР // http://www.kirimtatar.com/Researches/emirova.html.

Там само.

Там само.

Литература советского самиздата. Хроника текущих событий. – Вып. 41. – 3 августа 1976

Там само.

Крымско-татарская проблема в СССР.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.