АКТУАЛІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛІСТИЧНИХ ПОТЕНЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ФОЛЬКЛОРНОЇ ТРАДИЦІЇ СТЕПОВОГО ПОБУЖЖЯ В ХІХ-ХХІ СТ.

Любов Вікторівна Якиминська

Анотація


Стаття присвячена аналізу форм вираження індивідуалізму у світоглядних
настановах українського народу в історичній ретроспективі за фольклорною
традицією Степового Побужжя. Досліджено способи актуалізації «українського
індивідуалізму» у фольклорній традиції; проаналізовано фольклорний матеріал
Степового Побужжя в ХІХ-ХХІ ст. у трьох часових вимірах: кін. ХІХ ст., середина ХХ ст., кін. ХХ – поч. ХХІ ст.; досліджено специфіку інституціоналізації
індивідуалістичних потенцій кожного хронотопу у фольклорних текстах


Ключові слова


світогляд; український народ; фольклор; ментальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Гнатенко П.И. Национальный характер: мифы и реальность. – К., 1984; Гнатенко П.И. Национальный характер. –

Днепропетровск, 1992; Гнатенко П.И. Этнические установки и этнические стереотипы. – Днепропетровск,

; Гнатенко П.І. Український національний характер – К., 1997; Гнатенко П.И. Национальная психология.-

Днепропетровск, 2000.

Гримич М. Два виміри національного характеру // Наука і суспільство. – № 8. – 1991. – С. 27-31; Гримич М.

Традиційний світогляд та етнопсихологічні константи українців. – К., 2000.

Грушевський М. Біля джерел національно-культурного відродження України // Народна творчість та етно-

графія. – К., 1991. – № 4. – С. 8-25.

ІМФЕ: ф. 8, к. 2, од.зб. 8, арк. 4.

ІМФЕ: ф. 8, к. 2. од.зб. 16, арк. 120.

ІМФЕ: ф.8, к. 2. од.зб. 16, арк. 67.

ІМФЕ: ф.8, к. 2 од.зб 17, арк.70.

ІМФЕ: ф. 8, к. 2 од.зб. 12, арк.22.

ІМФЕ: ф. 8, к. 2 од.зб. 8, арк. 187.

Костомаров Н.И. Две русские народности // Основа. – 1861. – Березень. – С. 33-80.

Кульчицький О. Український персоналізм. – Мюнхен; Париж, 1985. – 65 с.

Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму. – Нью-Йорк,

Мірчук І. Світогляд українського народу (спроба характеристики) // Генеза. – 1994. – № 2. – С. 15-18.

Сказки, пословицы и т.п., записанные в Екатеринославской и Харьковской губ. М.И. Манжурою // Сб. Харь-

ковского историко-философского общества. – Т. ІІ. – Вып. 2. – Харьков, 1890.

Старовойт І.С. Західноєвропейська і українська ментальність: компаративний аналіз. – К., 1995; Старовойт І.С.

Збіг і своєрідності західноєвропейської та української ментальності. – К.: Тернопіль, 1997.

Українські народні прислів’я та приказки / Упоряд. С. Єсипенко. – К., 1992. – С. 79.

Чижевський Д.І. Нариси з історії філософії України. – К., 1992.

Присяжнюк Ю. Українське селянство наддніпрянської України: соціоментальна історія другої половини ХІХ –

початку ХХ ст. – Черкаси, 2007. – С. 143.

Янів В. Українська вдача і наш виховний ідеал. – Мюнхен, 1992. – 78 с.; Янів В. Проблема психологічного

оксиденталізму України // Мандрівець. – 1994. – № 1.

Номис М. Українські приказки, прислів’я і таке інше / Передрук видання 1864 року. З додатками. – К., 1985.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.