БІЛОРУСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МЕНШИНА В ХІХ – ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ ХХ СТ.

Оксана Юріївна Махова

Анотація


Білоруський етнос є найменш дослідженим унаслідок часткової асиміляції.
Проте усвідомлення білоруським населенням своєї етнічної історії, умов та часу
переселення свідчить, що повної асиміляції не відбулося, і це вселяє надію на
можливість відродження традиційної культури. У статті досліджується історія
білоруської національної меншини на Півдні України


Ключові слова


білоруське населення; етнос; національна меншина; асиміляція

Повний текст:

PDF

Посилання


Ворона В., Рудницька Т., Бокач В. Білоруси в Україні // Віче. – 1995. – № 8. – С. 104-112.

Міронова І.С. Національні меншини України. – Одеса; Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006.

Там само. – С. 252.

Там само. – С. 252-253.

Національні меншини України: інформаційний довідник / Упоряд. І.І. Пилипенко, А.І. Осауленко. – К.: Голов.

спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1995. – 24 с.

Миколаївська область. – К., 1971. – С. 203, 228, 255, 474.

Херсонська область. – К., 1972. – С. 188, 234, 287, 570.

Державний архів Миколаївської області (далі – ДАМО). – Ф. 239. – Оп. 1 – Спр. 4. – Арк. 3-4, 70.

ДАМО – Р-161. – Оп. 1 – Спр. 1167. – Арк. 90.

Левченко Л.Л. Статистичний аналіз національного складу населення Миколаївського військового губернаторства

в ХІХ ст. // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 17. – Вип. 4. Історичні науки. – Миколаїв: Вид-во

МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – С. 36.

Міронова І.С. Національні меншини України. – С. 253.

ДАМО. – Р-161. – Оп. 1 – Спр. 1167. – Арк. 161.

ДАМО – Р-161. – Оп. 1 – Спр. 1167. – Арк. 90.

Гриневич О.В. Діяльність з історичного краєзнавства. – К., 1989. – С. 593.

Национальний состав населения Николаевской области. Статистический отчет // Южная правда. – 1990. –

сентября.

Макаренко О.П. Про народну культуру білоруської діаспори Причорномор’я: традиції і сьогодення // Актуальні

проблеми історії та культури України. – Миколаїв – Одеса, 2000.

Лозко Г.С. Етнологія України. – К., 2001. – С. 168.