ВИСТАВКОВО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМСТВ СТЕПОВОГО ПОБУЖЖЯ

Ольга Василівна Волос

Анотація


Вперше розглянуті питання становлення та розвитку виставкової справи у
Степовому Побужжі, сприяння земств виставковій діяльності в регіоні


Ключові слова


земство; виставки; виставкова справа; виставкова діяльність; Степове Побужжя; земські сільськогосподарські виставки

Повний текст:

PDF

Посилання


Мельников Н.П. ХVI Всероссийская промышленная и художественная выставка в Нижнем Новгороде 1896 года. – Одесса, 1886.

Рыбаков Ю.Я. Промышленная статистика России ХІХ в. Источниковедческое исследование. – М., 1976.

Лачаева М.Ю. Всероссийская художественно-промышленная выставка в Нижнем Новгороде 1896 года // Оте-

чественная история. – 1996. – № 5. – С. 169-180; Всероссийские промышленные выставки и производственная

культура России // Россия и Западная Европа: взаимодействие индустриальных культур. 1700-1950 гг. Материалы

международной научной конференции. Нижний Тагил. 15-18 августа 1996 года. – Екатеринбург, 1996. – С. 95-101.

Мазный Н.В. Выставка как универсальная форма экспозиционной деятельности отечественных музеев: Дисс. …

канд. ист. наук. – М., 1997.

Сулига (Верховцева) І.Г. Земства України – організатори і учасники Всеросійської 1913 року виставки у

Києві // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. – Вип. 8. – Ізмаїл, 2000. – С. 8-10.

Чайка Н.Г. Сільськогосподарська діяльність земств у Правобережній Україні на початку ХХ ст. / Н.Г. Чайка //

Актуальні проблеми аграрної науки та освіти України: регіональний аспект: Матеріали ІІ наук.-практ. семіна-

ру / УААН. Від-ня регіон. центрів наук. забезп. АПВ, ЦНСГБ, Закарп. ін-т АПВ. – К.: Славутич-Дельфін, 2003.

– С. 61-63.

Анікіна О.П. Сільськогосподарські виставки як чинники популяризації досягнень науки і техніки в Україні (20

-30-ті роки ХХ ст.) / О.П. Анікіна // Історія освіти, науки і техніки в Україні: Матеріали ІІІ конф. молодих уче-

них і спеціалістів. До 75-річчя від дня створення ДНСГБ УААУ як наук. установи. Київ, 26-27 травня 2006. – К.,

– С. 11-12.

Чабан М. Кустарний промисел на виставці 1910 року в Катеринославі // Народне мистецтво. – 2009. – № 1-2. –

С. 18-21.

Блудов Д.И. Общий план губернских выставок. – СПб., 1836.

Правила для выставок сельских произведений, утвержденные 21 мая 1869 года. – СПб., 1869.

Велихов Л. Земский подотдел на Одесской выставке // Земское дело. 2-й год издания. – 1911. – [№ 1, 5 января.

– № 6, 20 марта]. – С. 139-140.

Веселовский Б. История земства за сорок лет. – СПб.: Изд-во О. Поповой, 1909.

Общий отчет Елисаветградской уездной земской управы за 1881 год. – Елисаветград, 1882. – С. 210-220.

Кагульский С.М., Гефтер А.О. Память Одесской выставки 1884 года. – Одесса, 1884.

Сборник Херсонского земства (далі СХЗ). Деятельность Херсонского земства. – Херсон, 1890. – № 9. – С. 14.

СХЗ. Описание Херсонской сельскохозяйственной и промышленной выставки 1890 года в связи с состоянием

главных отраслей хозяйства в Херсонской губернии. – Херсон, 1890. – № 12. – С. 62.

Там само. – С. 66-67.

СХЗ. Описание Херсонской сельскохозяйственной и промышленной выставки 1890 года в связи с состоянием

главных отраслей хозяйства в Херсонской губернии. – Херсон, 1891. – № 1. – С. 96-101.

Там само. – С. 35-36.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.