ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ МИКОЛАЇВЩИНИ В УМОВАХ РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОДІЙ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.): ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМИ

Олег Валерійович Бобіна

Анотація


Місцеві історії важливі для розуміння історії всієї країни. Політичні партії –
необхідний елемент політичного життя. Історія політичних партій на
місцевому рівні надзвичайно актуальна. Стаття пропонує нові теми такого
дослідження щодо Миколаєва і Миколаївщини


Ключові слова


Миколаїв; політичні партії; історія; ХІХ-ХХ ст.; утворення; діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Левченко Л. Історія Миколаївського і Севастопольського військового губернаторства (1805-1900): Навчальний

посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 300 с.

Піскурьов С.Є., Піскурьова І.М. Суспільно-політичні течії і криза влади у Миколаєві у 1917 р. – на поч. 1918 р. //

Історія Півдня України. – Миколаїв – Одеса, 1999; Піскурьов С. Миколаїв. Рік 1917. Червоні коліщатка. Опо-

відь без героя. – Миколаїв: Видавництво Ірини Гудим, 2007. – 72 с.; Соболь П.І. Нарис історії Миколаївщини

ХХ століття: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 156 с.; Соболь П.І.

Виникнення і діяльність політичних партій Миколаївщини на початку ХХ століття та встановлення однопартій-

ної системи після приходу більшовиків до влади // Миколаївщина: літопис історичних подій. – Херсон: ОЛДІ-

плюс, 2002. – 709 с.

Шкварець В.П., Мельник М.Ф. Історія рідного краю. Миколаївщина: Навчальний посібник. – 2-ге вид. – Мико-

лаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили; Одеса: ТОВ ВІД, 2003. – 280 с.

Яцунская Е.А. Николаев от перестройки к независимости: историко-политический анализ. – Николаев: «ВАРТ»,

«Шамрай», 2008. – 324 с.; Николаевска область / Олена Яцунська // Регионы Украины: хроника и руководители.

Научный руководитель Кимитако Мацузато. – Т. 3 Крым и Николаевская область. – Sapporo: Slavic Research

Center, Hokkaido University, 2009. – 257 с.