ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩОГО ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА ХЕРСОНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ У ХІХ СТ. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Наталія Миколаївна Діанова

Анотація


На основі аналізу архівних документів висвітлюється освітня діяльність
вищого православного духовенства Херсонської єпархії в різних навчальних закладах


Ключові слова


Херсонська єпархія; православне духовенство; церква; семінарія; навчальні заклади; освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Державний архів Одеської області (ДАОО). – Ф. 1. – Оп. 173. – Спр. 15.

ДАОО. – Ф. 37. – Оп. 2а. – Спр. 484.

ДАОО. – Ф. 37. – Оп. 2а. – Спр. 553.

ДАОО. – Ф. 37. – Оп. 2а. – Спр. 577.

ДАОО. – Ф. 37. – Оп. 2а. – Спр. 618.

ДАОО. – Ф. 37. – Оп. 4. – Спр. 159.

ДАОО. – Ф. 37. – Оп. 4. – Спр. 239.

Діанова Н. Роль православного духовенства Херсонської губернії у розвитку освіти в першій половині ХІХ ст. //

Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. – Книга 1. – Львів, 2006.

Пятидесятилетие священства заслуженного профессора и почетного члена Императорского Новороссийского

университета, протоиерея Михаила Павловского. – Одесса: «Славянская типография», 1886.

Херсонские Епархиальные Ведомости. – 1860. – № 1.