КОМПОЗИТОРСЬКА ШКОЛА ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПОСТМОДЕРНІЗМУ

Ольга Миколаївна Петренко

Анотація


У статті порушено питання розвитку композиторської школи Південної
України. Позначено історичні віхи становлення даного напрямку музичного
мистецтва в регіоні, проаналізовано його сучасний стан. Обґрунтовано підхід до
об’єкта дослідження як історико-культурного феномена, що репрезентує різні
види комунікації – композиторську творчість та інші види композиторської
діяльності. Розкрито форми творчої діяльності композиторів Південної України,
які співпрацюють з музичними організаціями Західної Європи і світу у
пострадянський час. Доведено думку про якісно новий етап розвитку
композиторської школи в регіоні, яка входить до європейської культури та
своєрідно інтерпретує її постмодерністський контекст


Ключові слова


композиторська школа; композиторська творчість; види композиторської діяльності; феномен композиторської школи Південної України; постмодернізм; типологічні прояви культури постмодерну

Повний текст:

PDF

Посилання


Одеській державній музичній академії імені А.В. Нежданової – 90 / Упорядник Сокол О.В., Розенберг Р.М.,

Самойленко О.І. та ін. – Одеса: Друк, 2003. – 224 с.

Розенберг Р. Регионика как составная часть истории музыки // Музичне мистецтво і культура. Music art and

culture. Науковий вісник. – Вип. 1. Одеська державна консерваторія ім. А.В. Нежданової. – Одеса: Астропринт,

– С. 150-155.

Эко У. Открытое произведение. – СПб.: Академический проект, 2004. – 384 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.