ВИКОРИСТАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ДОСВІДУ БУДІВНИЦТВА УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА У XVII СТ. ТА ЙОГО ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА

Автор(и)

  • Олександр Володимирович Фірсов Черкаська філія Європейського університету, Ukraine

Ключові слова:

козацьке військо, воєнне мистецтво, досвід використання, сучасність

Анотація

У даній статті автор на базі детального аналізу досвіду будівництва
українського козацького війська та його воєнного мистецтва у XVII столітті
ґрунтовно викладає принципи, якими треба керуватися для успішного ведення
воєнних дій. Запропоновано ряд практичних рекомендацій щодо використання
досвіду будівництва українського козацького війська у XVII столітті та
сформульовано напрямки і тенденції розвитку сучасного українського воєнного
мистецтва.

Біографія автора

Олександр Володимирович Фірсов, Черкаська філія Європейського університету

Кандидат історичних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Посилання

Сергійчук В.І. Українське козацьке військо у другій половині XVI – середині XVII ст.: дис. … докт. іст. наук. / Володмир

Іванович Сергійчук. – К.: КДУ, 1991. – 426 с.

Гуржій О.І. Воєнне мистецтво гетьмана Петра Сагайдачного / О.І. Гуржій, В.В. Корнієнко. – К.: Інститут історії України

НАН України, Український інститут воєнної історії, 2002. – 83 с.

Гуржій О.І. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний / О.І. Гуржій, В.В. Корнієнко. – К.: Вид-во «Україна», 2004. – 189 с.

Гуржій О.І. Фактори розвитку українського козацького війська та його воєнного мистецтва в першій чверті XVII ст. /

О.І. Гуржій, В.В. Корнієнко // Збірник наукових праць, № 3 (16). – К.: ВГІ НАОУ, 2000. – С. 21-27.

Корнієнко В.В. Роль Сагайдачного у розвитку воєнного мистецтва українського козацького війська в першій чверті

XVII ст. / О.І. Гуржій, В.В. Корнієнко // Збірник наукових праць. – Хмельницький: Національна академія прикордонних

військ України, 1999. – № 9, липень. – С. 98-103.

Сас П.М. Петро Конашевич Сагайдачний / П.М. Сас // Володарі гетьманської булави. – К.: Інститут історії України НАН

України, 1995. – 286 с.

Яворницький Д.І. Історія Запорізьких козаків: У 3-х т. / Д.І. Яворницький. – К.: Наукова думка, 1991. – Т. 2. – 539 с.

Стороженко І.С. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у визвольній війні українського народу середини

ХVІІ століття / І.С. Стороженко. – Книга 1. – Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1996. – 356 с.

Стороженко І.С. Воєнне мистецтво у визвольній війні українського народу середини XVII ст.: дис. … канд. іст. наук /

Іван Сергійович Стороженко. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1996. – 242 с.

Степанков В.С. Розвідка і контррозвідка Богдана Великого, 1648-1657 рр.. – Вид. 3-тє, перероб. та розшир. /

В.С. Степанков. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2008. – 263 с.

Сергійчук В.І. Українське козацьке військо у другій половині XVI – середині XVII ст.: дис. … докт. іст. наук / Володмир

Іванович Сергійчук. – К.: КДУ, 1991. – C. 74-76.

Дашкевич Я.Р. Полково-сотенний лад ХVII-XVIII століть на Україні – штучна «біла пляма» / Я.Р. Дашкевич // Пам’ятки

України. – 1990. – № 1. – С. 7.

Яворницький Д.І. Історія Запорізьких козаків: У 3-х т. / Д.І. Яворницький. – К.: Наукова думка, 1990. – Т. 1. – C. 376.

Крип’якевич І.П. Богдан Хмельницький / І.П. Крип’якевич. – Львів: «Світ», 1990. – C. 344.

Алекберли М.А. Борьба украинского казачества против турецко-татарской агрессии в 1600-1621 гг.: дис. … канд. ист.

наук / Мамедкесир Алекбер-заде Алекберли. – К.: КГУ, 1951. – C. 185-186

Боплан Г.-Л. Опис України: Пер. з фр. / Г.-Л. Боплан. – К.: Наукова думка, 1990. – C. 64.

Мицик Ю. А. Тії слави козацької повік не забудем / Ю.А. Мицик, І.С. Стороженко, С.М. Плохій. – Дніпропетровськ,

– C. 35-42.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ