Том 129, № 116 (2010)

Зміст

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ПЕЧЕНІГИ ТА ПОЛОВЦІ В КАРПАТО- ПРИЧОРНОМОРСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ХІІ СТ. PDF
Сергій Максимович Вегерчук
ВИКОРИСТАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ДОСВІДУ БУДІВНИЦТВА УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА У XVII СТ. ТА ЙОГО ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА PDF
Олександр Володимирович Фірсов
ОСОБЛИВОСТІ БОРОТЬБИ ЗА ДЕМОКРАТИЗАЦІЮ НАРОДНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КІНЦІ XIX – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Ольга Михайлівна Гайдай
КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ У СФЕРІ ТВАРИННИЦТВА ТА РІЛЬНИЦТВА В ПЕРІОД НЕПУ PDF
Ольга Миколаївна Дулгерова
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ РОБОТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В ПЕРІОД НЕПУ PDF
Анатолій Георгійович Морозов, Ольга Миколаївна Дулгерова
УКРАЇНСЬКЕ КІНО В УМОВАХ ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ PDF
Тетяна Іванівна Самойленко
ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ПРАЦЮЮЧОЇ МОЛОДІ ПІСЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ВІД НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1943-1945 РР.) PDF
Ганна В’ячеславівна Кучеренко
ІСТОРИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕТОДУ СОЦРЕАЛІЗМУ В ПЕРІОД «ВІДЛИГИ» PDF
Ольга Віталіївна Муратова
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У 1965-1985 РР. PDF
Олена Володимирівна Шимко

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) PDF
Людмила Андрійович Вовчук
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСТПЕНІТЕНЦІАРНОГО ПАТРОНАЖУ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Вікторія Олександрівна Стремецька
ПРОБЛЕМА «ПІВНІЧНИХ ТЕРИТОРІЙ» В ЯПОНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ ВІДНОСИНАХ 1951-1960 РР. PDF
Сергій Володимирович Резніченко
КИТАЙСЬКИЙ ЧИННИК В АМЕРИКАНСЬКО- ЯПОНСЬКИХ ВІДНОСИНАХ (1972-1979 РОКИ) PDF
Інна Євгеніївна Підберезних
ІНФОРМАЦІЙНІ ТА МЕРЕЖНІ ВІЙНИ У ВІЙСЬКОВИХ ДОКТРИНАХ США PDF
Марія Сергіївна Бережна
КОПЕНГАГЕНСЬКІ КРИТЕРІЇ ЯК ОРІЄНТИРИ В РЕФОРМУВАННІ ПОЛЬСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Сергій Вікторович Бочаров
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА НІМЕЧЧИНИ НАПРИКІНЦІ 1980-Х – НА ПОЧАТКУ 1990-Х РР. PDF
Андрій Миколайович Каракуц
КРАЇНИ БАЛТІЇ НА ПОЧАТКУ 1990-Х РОКІВ: ПЕРЕДУМОВИ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF
Микола Олександрович Замікула
ЕВОЛЮЦІЯ ЯДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СТРАТЕГІЇ ФРАНЦІЇ (1990-2008 РР.) PDF
Валерій Вікторович Кравченко

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

«ЖИВА ВОДА» У «ВЕЛЕСОВІЙ КНИЗІ» ТА У «ВІРІ ПРЕДКІВ НАШИХ» ВОЛОДИМИРА ШАЯНА PDF
Юрій Вадимович Котляр
К.В. ХАРЛАМПОВИЧ ТА ЙОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МАЛОРОСІЙСЬКОГО ВПЛИВУ НА ВЕЛИКОРУСЬКЕ ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ PDF
Ліна Юріївна Медовкіна
УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ В УМОВАХ «ВІДЛИГИ»: АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ PDF
Жанна Борисівна Кукуруза
СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ ЯПОНОЗНАВСТВО: КРОК ВПЕРЕД І ДВА НАЗАД PDF
Сергій Вікторович Пронь
ДО РЕКОНСТРУКЦІЇ ПРИСВЯТНОГО НАПИСУ ЖЕРЦІВ-ЛЕОКРАТИДІВ З ОЛЬВІЇ PDF
Микола Ілліч Ніколаєв
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ СТАТИСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТВОРІВ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ PDF
Микола Олександрович Євдокимов
ЗЕМСТВА ДОНБАСУ: ВІДНОСИНИ З ВЛАДНИМИ СТРУКТУРАМИ І СУСПІЛЬСТВОМ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ PDF
Ольга Валеріївна Сараєва
ІНФОРМАЦІЙНІ ЗВЕДЕННЯ ЯК ФОРМА ЗВІТНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПАРТІЙНИМ КЕРІВНИЦТВОМ PDF
Світлана Володимирівна Мальцева
ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕТРИКАЦІЇ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ PDF
Ольга Валеріївна Васик