КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ РОБОТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В ПЕРІОД НЕПУ

Анатолій Георгійович Морозов, Ольга Миколаївна Дулгерова

Анотація


У статті розглядаються питання підвищення культурно-освітнього рівня
селянства. Автор аналізує роль сільськогосподарської кооперації у вирішенні
проблем національно-культурного відродження селянства і приходить до
висновку, що започаткована ще на перших етапах діяльності сільсько-
господарської кооперації України культурно-освітня робота серед селянства
протягом 20-х рр. досить швидко набула широкої масштабності та добре
організованих форм. Центральне правління Всеукраїнської спілки «Сільський
господар», яке очолювало цю роботу, видавало популярну літературу для
селянства, розробляло плани і програми роботи кооперативних навчальних
закладів, здійснювали співпрацю з сільбудами та хатами-читальнями,
влаштовували лекції, вистави, вечори, виставки, екскурсії, кооперативні свята,
перегляд кінофільмів і прослуховування радіопередач. Культурно-освітня робота
поєднувалася з громадсько-політичним вихованням селянства


Ключові слова


культурно-освітній рівень; селянство; сільськогосподарська кооперація; національно-культурне відродження; «Сільський господар»; сільбуд; хата-читальня; лекції; екскурсії; виставки

Повний текст:

PDF

Посилання


Огурцов М. Культурно-освітня робота системи сільськогосподарської кредитової кооперації України / М. Огурцов // Коопероване село. – 1927. – № 4-5. – С. 61.

Там само. – С. 61-62.

Там само. – С. 64.

Сільський господар. Відчит за 1927-1928 операційний рік. – Х.: Сільський господар, 1928. – С. 39.

Сільський господар. Відчит за 1926-1927 операційний рік. Ч. 2. – Х.: Сільський господар, 1927. – С. 17.

Зарудний С. Культурно-освітня робота с.-г. кооперації 1925-26 року / С. Зарудний // Коопероване село. – 1927. – № 13. – С. 82.

Сільський господар. Відчит за 1926-1927 операційний рік. Ч. 2. – С. 17.

Там само.

Річний звіт системи бурякової кооперації за 1928 рік. – X.: Укрбурякосоюз, 1929. – С. 67.

Там само. – С. 57.

Зарудний С. Вказ. праця. – С. 83.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.