ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕТРИКАЦІЇ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ

Автор(и)

  • Ольга Валеріївна Васик ДонНУ, Ukraine

Ключові слова:

Російська імперія, метрична система, законодавчі акти, метричні книги, метричні записи

Анотація

У статті розглядається становлення метричної системи Російської імперії.
Проведено аналіз законодавчих актів стосовно метричних книг. Зазначено, що
період протягом XVIII ст. характеризувався лише становленням метричних
записів як документної системи. Періодом якісної еволюції джерела визначено
період з кінця XVIII – початку XIX ст. У розвідці простежено історію розвитку
формуляра метричних книг, форма якого залишалася незмінною до 1917 року.

Біографія автора

Ольга Валеріївна Васик, ДонНУ

аспірант кафедри історіографії, жерелознавства, археології та методики викладання історії

Посилання

Елпатьевский А.В. К истории документирования актов гражданского состояния в России и СССР (с XVIII в. по

настоящее время) / А.В. Елпатьевский // Актовое источниковедение: Сборник статей. – М.: Наука, 1979. – С. 55-84.

Миронов Б.Н. Русский город в 1740-1860-е гг. / Б.Н. Миронов. – Л., 1990. – С. 8.; Антонов Д.М., Антонова И.А.

Метрические книги: время собирать камни / Д.М. Антонов, И.А. Антонова // Отечественные архивы. – 1996. – № 5. –

С. 29.

ПСЗ-1. – Т. 4. – № 1908.

ПСЗ-1. – Т. VI. – № 4022.

Там само. – T. VII. – № 4480.

Кабузан В. Народонаселение России в XVIII – первой половине XIX в. / В. Кабузан. – М.: Наука, 1963. – С. 80.

ПСЗ-1. – Т. XVI. – № 12061.

Там само. – Т. ХХ. – № 14356.

Там само. – № 14948.

СЗРИ. Законы о состояниях. – СПб., 1857. – № 1572.

ПСЗ-1. – Т. XXIII. – № 17.192.

СЗРИ. Законы о состояниях. – СПб., 1857. – Т. 9. – № 1568.

ПСЗ-1. – Т. XXVII. – № 20384.

Там само. – № 20652.

ПСЗ-2. – Т. XIII. – № 10956.

ПСЗ-I. – Т. XXVIII. – № 21847.

Там само. – Т. ХХІХ. – № 22118.

Там само. – Т. ХХХІІ. – № 25004.

Там само. – Т. ХХХІХ. – № 29915.

Антонов Д.Н., Антонова И.А. Указ. соч. – С. 32.

ПСЗ-2. – Т. ХІІІ. – № 10.956.

Григоровский С. О браке и розводе, о детях внебрачных, узаконении и усыновлении и о метрических документах /

С. Григоровский. – СПб., 1910. – С. 269.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ